Inhuur

De gemeente Amsterdam heeft regelmatig behoefte aan expertise voor tijdelijke opdrachten. We doen dat meestal voor maximaal een jaar. Deze expertise huren we in via uitzendbureaus of het digitale platform 'Externe Inzet Gemeente Amsterdam'.

We nodigen vooral midden- en kleinbedrijven en zzp'ers uit om mee te dingen naar tijdelijke opdrachten. Als externe werk je in dienst van een uitzendbureau, detacheringsbureau of als zelfstandige zonder personeel (zzp'er). 

We maken onderscheid tussen inhuur tot en met salarisschaal 9 en inhuur vanaf schaal 10. Verderop leggen we uit hoe bedrijven zich kunnen inschrijven voor het platform. Voor medische functies gelden aparte regels. 

Inhuur tot en met schaal 9

Inhuurfuncties tot en met salarisschaal 9 worden exclusief aangeboden door uitzendbureaus met een raamcontract. Dit zijn OlympiaManpower en Unique. Het maximale maandsalaris binnen schaal 9 is €3.929.

Inhuur vanaf schaal 10

Wij publiceren inhuurfuncties en opdrachten vanaf salarisschaal 10 via het platform 'Externe Inzet Gemeente Amsterdam'. Detacheringspartijen en zzp'ers kunnen via dit platform intekenen op deze functies en opdrachten. Daarnaast hebben we binnen een aantal vakgebieden raamovereenkomsten afgesloten. 

Inschrijven voor tijdelijke opdrachten vanaf schaal 10

Ge├»nteresseerde bedrijven kunnen zich registreren en aanmelden voor het platform Externe Inzet Gemeente Amsterdam voor een of meerdere vakgebieden. In de Leidraad Externe Inzet Gemeente Amsterdam (PDF, 190 kB) vind je de voorwaarden voor deelname en de vakgebieden waarvoor je je kunt aanmelden.

Na aanmelding krijg je bericht of je toegelaten wordt tot Externe Inzet Gemeente Amsterdam.

Offerte indienen

Als je aan de eisen van de offerteaanvraag voldoet, kun je een offerte indienen. Zodra de indieningstermijn is verstreken, beoordelen wij de offertes op de gevraagde gunningscriteria. De offerte met de hoogste score staat op rangorde 1, de daarop volgende hoogst scorende op de gunningscriteria krijgt rangorde 2, enzovoort.

Deze rangorde bepaalt welke leveranciers/kandidaten doorgaan naar de volgende stap van de beoordeling: het interview (als dat van toepassing is). In de offerteaanvraag vermelden we hoeveel kandidaten worden uitgenodigd voor het interview. In de praktijk zullen dit er maximaal 5 zijn.

Voor medische functies gelden andere regels. Wij huren tot en met schaal 11 in bij raamcontractpartijen HR (via Care), PDZ en EMC. Wij hebben ook voor andere specialistische functies aparte raamcontracten.

Persoonlijk bericht

De gegunde en niet-gegunde leveranciers ontvangen een persoonlijk bericht. Ieder kwartaal publiceert de gemeente Amsterdam de gunning van de opdrachten. Je vindt deze op TenderNed.nl.

Vragen?

Bel of mail onze wervingsadviseurs van het Vacatureloket:
020 251 7000
vacatureloket@amsterdam.nl