Inhuur

De gemeente Amsterdam heeft regelmatig behoefte aan expertise voor tijdelijke opdrachten. We doen dat meestal voor maximaal een jaar. Deze expertise huren we in via uitzendbureaus of het digitale platform 'Externe Inzet Gemeente Amsterdam'.

We nodigen vooral midden- en kleinbedrijven en zzp'ers uit om mee te dingen naar tijdelijke opdrachten. Als externe werk je in dienst van een uitzendbureau, detacheringsbureau of als zelfstandige zonder personeel (zzp'er). 

We maken onderscheid tussen inhuur tot en met salarisschaal 9 en inhuur vanaf schaal 10. Verderop leggen we uit hoe bedrijven zich kunnen inschrijven voor het platform. Voor medische functies gelden aparte regels. 

Inhuur tot en met schaal 9

Voor algemene inhuur tot en met schaal 9 maken we gebruik van de diensten van 3 uitzendbureaus: Randstad, Tempo Team en Olympia. Bekijk hun websites voor een overizcht van de actuele inhuur vacatures tot en met schaal 9.

Inhuur vanaf schaal 10

We publiceren inhuurfuncties en opdrachten vanaf salarisschaal 10 via het platform 'Externe Inzet Gemeente Amsterdam'. Detacheringspartijen en zzp'ers kunnen via dit platform intekenen op deze functies en opdrachten. Daarnaast hebben we binnen een aantal vakgebieden raamovereenkomsten afgesloten. 

Inschrijven voor tijdelijke opdrachten vanaf schaal 10

Geïnteresseerde bedrijven kunnen zich registreren en aanmelden voor het platform Externe Inzet Gemeente Amsterdam voor een of meerdere vakgebieden. In de Leidraad Externe Inzet Gemeente Amsterdam (PDF, 190 kB) vind je de voorwaarden voor deelname en de vakgebieden waarvoor je je kunt aanmelden.

Na aanmelding krijg je bericht of je toegelaten wordt tot Externe Inzet Gemeente Amsterdam.

Persoonlijk bericht

De gegunde en niet-gegunde leveranciers ontvangen een persoonlijk bericht. Ieder kwartaal publiceert de gemeente Amsterdam de gunning van de opdrachten. Je vindt deze op TenderNed.nl.

promo-vrouwelijke-chauffeurs-06

‘Samen met je collega’s haal jij het afval op zodat de stad weer leefbaar is en schoon.’

Word chauffeur/belader

Vragen?

Kijk voor meer informatie over externe inhuur op Amsterdam.nl.