Toegankelijkheid

Gemeente Amsterdam stelt als doel dat de website www.amsterdam.nl/werkenbij voldoet aan de toegankelijkheidseisen van DigiToegankelijk.nl. Voldoen aan deze standaard maakt onze website onder andere gebruiksvriendelijker en beter toegankelijk voor verschillende doelgroepen.

Aanpak om de toegankelijkheid van onze website te bevorderen

Wij nemen de volgende maatregelen om naleving van de toegankelijkheidseisen te bevorderen:

  • Onderzoek: Onafhankelijke deskundigen toetsen regelmatig (onderdelen van) onze website op toegankelijkheid. Gevonden knelpunten lossen wij duurzaam op.
  • Interne controle vóór publicatie: Onze redactie toetst vóór publicatie alle content op toegankelijkheid.
  • Periodieke interne controle: Onze redactie voert periodiek tussentijdse controles uit op de content.

Probleem met de toegankelijkheid van deze website?

Als je ondanks de maatregelen die wij al hebben genomen een toegankelijkheidsprobleem ervaart op onze website, laat het ons dan weten. Bekijk onze contactgegevens.

Pdf’s

Wij werken aan het toegankelijk maken van onze pdf-documenten. Vanaf 23 september 2019 bieden wij nieuwe pdf’s zoveel mogelijk toegankelijk aan. Heb je problemen met een ontoegankelijke pdf? Neem dan contact op via het contactformulier.