Afdelingsmanager
Direct solliciteren

Afdelingsmanager

Vast

Uren per week 36-36 uur
Plaatsingdatum 24-05-2023
Vacaturenummer CA10029176
Werk- en denkniveau WO
Salarisniveau Max € 7.659,-
Sluitingsdatum 18-06-2023
Aantal fte 1
Uren per week 36-36 uur
Plaatsingdatum 24-05-2023
Vacaturenummer CA10029176
Werk- en denkniveau WO
Salarisniveau Max € 7.659,-
Sluitingsdatum 18-06-2023
Aantal fte 1
Vakgebied Directie / managementDirectie / management
 • Stadsdeel Zuidoost zoekt een inspirerende afdelingsmanager Vergunningen, Toezicht en Handhaving (VTH) die het verbinden van vaak tegenstrijdige belangen een uitdaging vindt.
 • Werken aan Amsterdam door leiding te geven, verantwoordelijkheid te nemen en samen te werken.
 • Uitdaging zien in de doorontwikkeling van de afdeling, het stadsdeel en het stedelijke VTH-domein en gedurende gezamenlijke successen te vieren.

De functie

In de functie van afdelingsmanager VTH geef je leiding aan de afdeling Vergunningen, Toezicht & Handhaving bestaande uit 3 teams, 2 teammanagers en ongeveer 55 medewerkers en leg je rechtsreeks verantwoording af aan de Stadsdeeldirecteur over afdelingsresultaten.

De VTH-afdeling is ambtelijk ingebed in stadsdeel Zuidoost, maar bedient niet alleen het bestuur van Zuidoost maar ook het bestuur van stadsgebied Weesp. Daarnaast wordt de ondermijningsbrigade bij de afdeling ondergebracht, die werkt voor de hele stad. Dat betekent werken met verschillende (bouw)dynamiek en snel kunnen schakelen tussen uiteenlopende belangen.

Je bent lid van het managementteam (MT) van de stadsdeelorganisatie en van het stedelijke MT VTH, bestaande uit de afdelingsmanagers van de verschillende VTH-afdelingen binnen de stadsdelen. Ook ben je adviseur van de stadsdeelbestuurder(s) van Zuidoost en Weesp bij onder andere complexe aanvragen en handhavingsdossiers. Samen met andere MT leden draag je verantwoordelijkheid voor de organisatieontwikkeling van stadsdeel Zuidoost, de doorontwikkeling van de VTH-afdeling en de ontwikkeling van het stedelijke VTH-domein. Tevens ben je het eerste aanspreekpunt voor het bestuur van stadsdeel Zuidoost en de bestuurssecretaris van Weesp.

Stadsdeel overstijgende afspraken in de ontwikkeling van het VTH-domein worden geregisseerd door de stedelijke portefeuillehouder VTH, thans is dit de directeur van stadsdeel Centrum.

In stadsdeel Zuidoost zal de VTH-afdeling zich, net als alle instanties die actief zijn in het stadsdeel, moeten richten op de uitgangspunten van het “Masterplan Zuidoost”, waarbij bewoners meer eigenaarschap nemen over hun leefomgeving.

Wij streven naar inclusief leiderschap en een management dat het goede voorbeeld geeft en zorgt voor een veilige, integere en inclusieve werkcultuur. Je zorgt voor een werkklimaat waarin openheid heerst en alle medewerkers zich prettig en veilig voelen.

 • Je werkt aan het goed functioneren van je afdeling door de teams aan te spreken op hun kracht, hun talenten en door hen te laten excelleren. Je creëert de voorwaarden zodat zij de resultaten kunnen behalen.
 • Je bent verantwoordelijk voor de professionalisering van de afdeling en het volgen van de gemeenschappelijke aanpak voor zowel het eigen stadsdeel en stadsgebied als het stedelijke VTH-domein.
 • Je vertegenwoordigt het stadsdeel Zuidoost, stadsgebied Weesp en het VTH-domein en draagt actief bij aan interne gemeente brede overleggen, overleggen met projectgroepen en/of externe partijen.
 • Je geeft richting aan ambities en invulling daarvan in het managementcontract, VTH-uitvoeringsprogramma en gebiedsplannen.
 • Je zorgt in samenwerking en in lijn met het stedelijke VTH-domein voor een soepele implementatie van de Omgevingswet en de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen.

We willen een goede werkgever zijn die ervoor zorgt dat alle collega’s zich gezien en gewaardeerd voelen. We koesteren verschillen tussen collega’s, al die verschillen zorgen voor betere resultaten voor onze organisatie én onze stad. We streven daarbij naar een personeelsbestand dat een afspiegeling is van de beroepsbevolking van Amsterdam. Dus wie jij ook bent: bij ons ben je van harte welkom!

Stadsdeel Zuidoost en Stadsgebied Weesp. Twee kernen van Amsterdam, ieder met een eigen geschiedenis en met een eigen gezicht. VTH is ondergebracht bij de stadsdeelorganisatie Zuidoost maar voert de VTH-taken ook voor Weesp uit.

Stadsdeel Zuidoost

Zuidoost ontwikkelt zich in rap tempo. Met het plan om circa 40.000 woningen te bouwen tot 2040 en daarbij horende voorzieningen zoals scholen, winkels, horeca, uitgaansgelegenheden, zorg, sportvelden en parken groeit dit stadsdeel enorm. Daar zitten nieuwe concepten bij: zo komen in het Mandelapark in Zuidoost 700 houten woningen. Ook het groen groeit mee in Zuidoost. Met het nieuwe park op de Gaasperdammertunnel in aankomst en de verbinding tussen de bestaande parken wordt het groen in het stadsdeel nog toegankelijker voor bewoners en evenementen.

Bewoners van Zuidoost zijn er trots op om hier te wonen en ervaren dat, net als in de rest van Amsterdam, de woonomstandigheden in de afgelopen twintig jaar geleden zijn verbeterd. Het groene karakter van het stadsdeel is versterkt. Veel scholen zijn vernieuwd, op veel plekken is het goed toeven in Zuidoost. Het stadsdeel heeft daarbij de voor Zuidoost zo kenmerkende sociale cohesie behouden.

Hoewel er al veel verbeterd is in Zuidoost, is een aantal vraagstukken nog niet opgelost.

Een alliantie bestaande uit de gemeente, woningbouwcorporaties, scholen, de politie, het openbaar ministerie, de rijksoverheid en andere partners maar vooral jongeren, bewoners en ondernemers van Zuidoost, werkt samen om deze problematiek op te lossen. Dat doen zij volgens het ‘Masterplan Zuidoost’. Daarbij staan de volgende uitgangspunten centraal; faciliteren en begeleiden van het eigenaarschap van de community’s, community-based werken, ontwikkelen in co-creatie en interdisciplinaire uitvoering

Stadsgebied Weesp

Ook Weesp groeit en bloeit. In de Bloemendalerpolder is de nieuwe woonwijk Weespersluis in ontwikkeling. Voor het nog te ontwikkelen deel van deze wijk worden plannen voor extra woningen en voorzieningen gepland. Hiermee komen er uiteindelijk ongeveer 3.550 woningen in de wijk. Daarbovenop ligt er een grote opgave in het verder samenbrengen van de voormalige gemeente Weesp met Amsterdam sinds de bestuurlijke fusie vorig jaar.

Afdeling VTH

Vergunningverlening, toezicht en handhaving is geen doel op zich. Het uitvoeren van deze VTH-taken draagt bij aan een aan een veilige, duurzame, leefbare en gezonde fysieke leefomgeving voor Amsterdammers en Weespers. Hierbij richten we ons op het verbeteren van onze dienstverlening, het verder ontwikkelen van ons vakmanschap en goed werkgeverschap 

Dit doen we vanuit de 7 stadsdelen. We leveren maatwerk dichtbij gebied en dagelijks bestuur daar waar het toegevoegde waarde heeft. Daar waar omgevings- of politieke gevoeligheid geen rol speelt, richten we ons op efficiency en organiseren we ons werk los van stadsdeelgrenzen. Daarom wordt er druk gewerkt aan het uniformeren van onze basisprocessen over het stedelijke VTH-domein.

Met de komst van de Omgevingswet en de Wkb, maar ook door maatschappelijke veranderingen zoals dejuridisering zien we dat de rol van VTH verandert. Dit vraagt verder concretiseren en keuzes maken. Bijvoorbeeld regierol, een auditrol en/of rol van inhoudsdeskundige? Welke specialismes willen we wel/niet zelf in huis hebben, wat voeren we uit dichtbij het gebied en wat kan zo uniform en efficiënt mogelijk? Het zijn belangrijke thema’s die vragen om deskundigheid en slagvaardigheid. Zo werken we aan het verbeteren van een veilige, duurzame, leefbare en gezonde leefomgeving voor Amsterdammers en Weespers.

Voor deze functie Afdelingsmanager beschik je over:

 • Wo werk- en -denkniveau.
 • Ruime en aantoonbare ervaring als eindverantwoordelijke of in een programmamanagementfunctie met een vergelijkbaar krachtenveld waarin je strategisch handelt met en tussen verschillende stakeholders.
 • Ervaring met verandertrajecten waarin je als hiërarchisch leidinggevende vernieuwing hebt gerealiseerd.
 • Affiniteit met de gebiedsgerichte werkwijze van de stadsdelen en het opereren in een politiek-bestuurlijke werkomgeving.
 • Ervaring in het VTH domein is een pre.

Aan competenties breng je mee:

 • Inclusief denken en handelen: Als manager in een inclusieve organisatie denk en handel je inclusief. Je hebt oog voor een werkomgeving met mensen van verschillende culturen en religies. Je creëert een sociaal veilige omgeving en hebt daarbij zorg voor de medewerker en zorg voor gelijkwaardigheid op de werkvloer. Je bent benaderbaar, betrouwbaar, voorspelbaar, geeft vertrouwen en je stimuleert eigen verantwoordelijkheid. Je hebt oog voor de talenten van medewerkers, weet dit aan te boren en in te zetten.
 • Richting geven: Je bent analytisch sterk en hebt een probleemoplossend vermogen.  Je bent dienstbaar aan de opgave, daadkrachtig en besluitvaardig.  Je hebt een scherp oog voor het bereiken van de bestuurlijke doelen die gericht is op het maken van concrete stappen.
 • Samenwerken: Je bent samenwerkingsgericht door te sturen op het gezamenlijk belang, op gemeenschappelijkheid en samenhang bij het werken aan de opgaven en over grenzen te kijken. Dit doe je door afstemming met je collega MT-leden, gebiedsmanagers en samenwerkingspartners.
 • Vernieuwing stimuleren: Je kunt snel inspelen op een veranderende omgeving en veranderende omstandigheden en meebewegen. Je agendeert, organiseert en stimuleert vernieuwing. Je kunt omdenken en uitdagingen vanuit nieuwe invalshoeken benaderen en buiten gebaande paden treden.

Als Afdelingsmanager kom je ons 36 uur per week versterken en kun je rekenen op onderstaande arbeidsvoorwaarden.

 • Een bruto maandsalaris van maximaal € 7.659,- (schaal 14) op basis van een 36-urige werkweek. Het exacte salaris wordt afgestemd op de opleiding, kennis en ervaring die je meebrengt.
 • Een arbeidsovereenkomst voor de duur van 1 jaar, met daarna de mogelijkheid op een overeenkomst voor onbepaalde tijd als je op dit moment nog geen, of een tijdelijke, arbeidsovereenkomst hebt bij de gemeente Amsterdam.
 • Als je al een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd hebt bij de gemeente Amsterdam, dan behoud je deze en word je overgeplaatst. 
 • Ontwikkel- en opleidingsmogelijkheden. Ons interne opleidingscentrum, de Amsterdamse School, biedt verschillende opleidingen, ontwikkeltrajecten en begeleiding in het werk waardoor je jezelf kan blijven uitdagen.
 • Een individueel keuzebudget (IKB) van 17,05% van jouw salaris dat je kunt gebruiken voor bijvoorbeeld extra pensioenopbouw of extra verlofdagen.
 • Een pensioenregeling bij ABP, het pensioenfonds voor overheid en onderwijs.
 • Een reiskostenvergoeding van € 0,10 per kilometer, tot 45 kilometer enkele reis woon-werkafstand voor het aantal dagen dat je op kantoor werkt en/of een thuiswerkvergoeding van € 3,- netto per werkdag dat je thuis werkt.
 • Een maandelijkse bijdrage in de ziektekostenverzekering.

Nieuwsgierig naar al onze arbeidsvoorwaarden? Bekijk de Personeelsregelingen Gemeente Amsterdam (PGA).

 • Spreekt deze vacature je aan, dan ontvangen we je sollicitatie graag uiterlijk 18 juni 2023, via de ‘Direct solliciteren’ button.
 • Wij ontvangen graag je motivatie, waarin je in maximaal 1 A4 pagina toelicht waarom jouw ervaring en competenties aansluiten bij deze functie. Je motivatie wordt meegewogen tijdens de selectieprocedure.
 • Sluit je cv aan op de functie-eisen, dan nodigen we je graag uit voor een sollicitatiegesprek.
 • De selectieprocedure start meteen na de sluitingsdatum en bestaat uit CV/briefselectie en 2 gesprekken, één met de selectiecommissie één met de adviescommissie.
 • Een selectie-assessment maakt onderdeel uit van de procedure.
 • Van elke collega die ons komt versterken vragen wij een recente Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG).

Ongevraagde acquisitie door bemiddelingsbureaus stellen we niet op prijs en kan leiden tot uitsluiting bij onze andere wervingsacties. Ook het ongevraagd sturen van cv’s door bureaus aan onze medewerkers zien we als acquisitie. Deze cv’s nemen we niet in behandeling.

#LI-POST

Vragen over deze vacature?

Heb je vragen over de functie, dan kun je Manou Chen benaderen, stadsdeeldirecteur Zuidoost via M.Chen@amsterdam.nl en/of 0622-056 465.

Voor vragen over de sollicitatieprocedure kun je terecht bij Derya Erkan, HR Adviseur via D.Erkan@amsterdam.nl en/of 0614-350855.