Afdelingsmanager Inkomensvoorziening
Direct solliciteren

Afdelingsmanager Inkomensvoorziening

Vast

Uren per week 32-36 uur
Plaatsingdatum 17-03-2023
Vacaturenummer CA10027809
Werk- en denkniveau WO
Salarisniveau Max € 8.758,-
Sluitingsdatum 02-04-2023
Uren per week 32-36 uur
Plaatsingdatum 17-03-2023
Vacaturenummer CA10027809
Werk- en denkniveau WO
Salarisniveau Max € 8.758,-
Sluitingsdatum 02-04-2023
Vakgebied Sociaal / maatschappelijk / welzijnSociaal / maatschappelijk / welzijn
 • We zijn op zoek naar een inspirerende en wendbare manager voor de afdeling Inkomensvoorziening. Ben jij een manager die de Amsterdammer centraal stelt en over de grenzen van de afdeling kan kijken voor het realiseren van passende dienstverlening?

 • Het bieden van financiële bestaanszekerheid voor de Amsterdammers die zelf onvoldoende in hun bestaanszekerheid kunnen voorzien is de missie van de afdeling Inkomensvoorziening (IKV). Elke dag is de afdeling IKV voor ruim 50.000 Amsterdammers aan het werk!

 • Als afdelingsmanager en proceseigenaar heb je affiniteit met het Sociale Domein, toon je een coachende manier van leidinggeven, kan je op strategisch niveau opereren en richting geven aan de multidisciplinaire wijze van werken.

De functie

In de functie van afdelingsmanager Inkomensvoorziening geef je op inspirerende en motiverende wijze leiding aan 11 teammanagers waarvan 8 teammanagers leidinggeven aan 10 Inkomensteams, daarnaast is er een team Backoffice, een team Digitale klantpost en een team Processen, kwaliteit en innovatie. Het laatst genoemde team is de motor van procesverbetering en innovatie waaraan door het collegiaal MT-leiding wordt gegeven.

De opgaven in het Sociaal domein zijn groot. Binnen directie Werk, Participatie en Inkomen (WPI) zijn we bezig met een verdere doorontwikkeling met name op het gebied van digitalisering, systeemvernieuwing en opgavegericht werken in gebieden dichtbij de Amsterdammers. Je stuurt op strategisch niveau directie brede veranderopgave(n) aan onder andere op het gebied van innovatie, digitalisering en herziening van wet- en beleidswijziging. Daarbij zorg je voor strategische, integrale en inhoudelijke afstemming binnen directie WPI. Bestuurlijk is er veel aandacht voor bestaanszekerheid van de Amsterdammers. In het bijzonder gaat extra aandacht voor bestaanszekerheid uit naar de gebieden Nieuw West, Zuid Oost en Noord. Samen met jouw MT-collega's, jouw teammanagers en strategische beleidsadviseurs geef je mede vorm en inhoud aan deze opgaven.

Naast afdelingsmanager ben je ook proceseigenaar Inkomen en geef je leiding aan de vormgeving en implementatie van de nieuwe processen en opgaven (als gevolg van nieuwe automatisering). Daarnaast draag je zorg voor een optimale verbinding met de relevante ketenpartners binnen het proces Inkomen en voor de aansluiting met andere relevante procesketens als Werk en Participatie.

 • Je stuurt de afdeling aan en bepaalt de inzet van middelen ter realisatie van de doelstellingen en het leveren van producten en diensten.

 • Je geeft leiding aan directie brede veranderopgave(n) op het gebied van onder andere innovatie, digitalisering, de invoering en herziening van (nieuwe) wetgeving en bent op jouw proces(sen) het eerste aanspreekpunt voor de voortgang.

 • Je brengt samenhang en integraliteit aan tussen de verschillende interne- en externe partijen die samenwerken aan de opgaven en je treedt op als eerste aanspreekpunt voor de afdeling.

 • Je stelt het jaarplan en de begroting op.

 • Je vertaalt het beleid van de organisatie naar gewenste output en producten of diensten voor de eigen afdeling.

 • Je doet verbetervoorstellen en bent gericht op het vergroten van effectiviteit en efficiency in de uitvoering.

Als afdelingsmanager spreek jij jouw medewerkers aan op hun persoonlijk leiderschap, investeer je in vitaliteit, wendbaarheid & vakmanschap en faciliteer je het leren en ontwikkelen van zowel nieuwe als zittende medewerkers.

We willen een goede werkgever zijn die ervoor zorgt dat alle collega’s zich gezien en gewaardeerd voelen. We koesteren verschillen tussen collega’s, al die verschillen zorgen voor betere resultaten voor onze organisatie én onze stad. We streven daarbij naar een personeelsbestand dat een afspiegeling is van de beroepsbevolking van Amsterdam. Dus wie jij ook bent: bij ons ben je van harte welkom!

De directie Inkomen ondersteunt mensen die niet op eigen kracht aan het werk of uit de uitkering komen. Het doel is Amsterdammers bestaanszekerheid te verschaffen en zo snel mogelijk te laten uitstromen naar regulier werk. Directie Inkomen bestaat uit de afdelingen: Handhaving, Bijzondere Doelgroepen, Armoedebestrijding, Ondersteuning Ondernemers, Beleid en Kwaliteit en Inkomensvoorziening. De afdeling Inkomensvoorziening levert voor de Amsterdammers die onvoldoende in hun bestaanszekerheid kunnen voorzien, inkomensdienstverlening op maat; gestandaardiseerd waar het kan, maatwerk waar nodig. Totaal werken er 220 medewerkers. De inkomensconsulenten en de klantbegeleiders Inkomen werken vanuit de stadsdelen, multidisciplinair en gebiedsgericht aan de opgaven die spelen. Vorig jaar is binnen de i-teams gestart met een gezamenlijke caseload per team. Wendbaarheid is noodzakelijk om nu en in de toekomst de Amsterdammer blijvend centraal te stellen. Samen aan een caseload werken vraagt om goed samenwerken en uniform vastleggen en beoordelen. Vanuit de afdeling is er dan ook veel aandacht voor de kwaliteit en eenduidigheid van werken onder andere door het werken met gezamenlijke week- en dagstarts, ook multidisciplinair.

Voor deze functie Afdelingsmanager Inkomensvoorziening beschik je over:

 • Een WO opleiding (of een vergelijkwaardig werk- en denkniveau).

 • Minimaal 3 jaar werkervaring op het terrein van management en strategische advisering.

 • Minimaal 3 jaar ervaring met het sturen op organisatievernieuwing in het kader van inrichting en implementatie van nieuwe automatisering.

 • Werkervaring op senior niveau binnen het sociaal domein bij een grote gemeente of een grote organisatie.

 • Aantoonbare werkervaring met HR en het doorvoeren van veranderingsprocessen en oplossen van organisatievraagstukken.

 • Kennis van, en ervaring met, continue leren en verbeteren is gewenst.

Aan competenties breng je mee:

 • Visie: Heeft visie die het vakgebied en organisatie overstijgt.

 • (Aan)sturen: Als leider in een inclusieve organisatie denk en handel je inclusief. Je zorgt ervoor dat de organisatie en/of onderdelen daarbinnen zich op langere termijn in een duidelijke richting ontwikkelen; je zet daarbij je medewerkers in hun kracht en vraagt actief feedback.

 • Resultaatgerichtheid: Je neemt concrete doelen als uitgangspunt voor het eigen gedrag en houdt hieraan vast totdat het doel bereikt is ondanks complexe tegenkrachten.

 • Inspirerend vermogen: Aanvoelen en beleven wat je zelf drijft en beweegt en dat op een aanstekelijke wijze op anderen kunnen overdragen.

 • Ontwikkelingsgerichtheid (in Samenwerken): Weten wat relevante ontwikkelingen zijn. Oog hebben voor persoonlijke ontwikkeling van mensen. Kansen en bedreigingen zien. Erop anticiperen en er adequaat op inspelen.

Als afdelingsmanager Inkomensvoorziening kom je ons 32 - 36 uur per week versterken en kun je rekenen op onderstaande arbeidsvoorwaarden.

 • Een bruto maandsalaris van maximaal € 8.758,- (schaal 16) op basis van een 36-urige werkweek. Het exacte salaris wordt afgestemd op de opleiding, kennis en ervaring die je meebrengt.

 • Een arbeidsovereenkomst voor de duur van 1 jaar, met daarna de mogelijkheid op een overeenkomst voor onbepaalde tijd als je op dit moment nog geen, of een tijdelijke, arbeidsovereenkomst hebt bij de gemeente Amsterdam.

 • Als je al een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd hebt bij de gemeente Amsterdam, dan behoud je deze en word je overgeplaatst.

 • Ontwikkel- en opleidingsmogelijkheden. Ons interne opleidingscentrum, de Amsterdamse School, biedt verschillende opleidingen, ontwikkeltrajecten en begeleiding in het werk waardoor je jezelf kan blijven uitdagen.

 • Een individueel keuzebudget (IKB) van 17,05% van jouw salaris dat je kunt gebruiken voor bijvoorbeeld extra pensioenopbouw of extra verlofdagen.

 • Een pensioenregeling bij ABP, het pensioenfonds voor overheid en onderwijs.

 • Een reiskostenvergoeding van € 0,10 per kilometer, tot 45 kilometer enkele reis woon-werkafstand voor het aantal dagen dat je op kantoor werkt en/of een thuiswerkvergoeding van € 2,- netto per werkdag dat je thuis werkt.

 • Een maandelijkse bijdrage in de ziektekostenverzekering.

 • Hybride werken: in deze functie kun je deels thuis en deels op kantoor werken. We bieden (thuis)werkmiddelen aan om je werkplek veilig en gezond in te richten.

 • Een mobiele telefoon en/of laptop.

Nieuwsgierig naar al onze arbeidsvoorwaarden? Bekijk de Personeelsregelingen Gemeente Amsterdam (PGA).

 • Spreekt deze vacature je aan, dan ontvangen we jouw sollicitatie graag uiterlijk 2 april via de ‘direct solliciteren’ button.

 • Deze vacature staat gelijktijdig intern en extern uit. Medewerkers van de gemeente Amsterdam hebben voorrang in de procedure.

 • Wij ontvangen graag je motivatie, waarin je in maximaal 1 A4 pagina toelicht waarom jouw werkervaring en competenties aansluiten bij deze functie. Je motivatie wordt meegewogen tijdens de selectieprocedure.

 • De selectieprocedure start meteen na de sluitingsdatum en bestaat uit een gesprek met een selectie- en adviescommissie.

 • Sluit je cv aan op de functie-eisen, dan nodigen we je graag uit voor een sollicitatiegesprek.

 • De gemeente heeft een voorkeursbeleid vanaf schaal 15. Dit betekent dat voor alle functies vanaf schaal 15 bij gelijke geschiktheid de voorkeur uitgaat naar kandidaten met een niet-westerse migratieachtergrond.

 • Van elke collega die ons komt versterken vragen wij een recente Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG).

Ongevraagde acquisitie door bemiddelingsbureaus stellen we niet op prijs en kan leiden tot uitsluiting bij onze andere wervingsacties. Ook het ongevraagd sturen van cv’s door bureaus aan onze medewerkers zien we als acquisitie. Deze cv’s nemen we niet in behandeling.

#LI-POST

Vragen over deze vacature?

Bij vragen over de functie kan je contact opnemen met Renger Visser, directeur directie Inkomen, via renger.visser@amsterdam.nl en / of 06-18308805.

Bij vragen over de sollicitatieprocedure kan je contact opnemen met Carola Koster, senior HR adviseur, via c.koster-burg@amsterdam.nl en/ of 06-20541409.