Adjunct-directeur GGD Amsterdam-Amstelland
Direct solliciteren

Adjunct-directeur GGD Amsterdam-Amstelland

Vast

Uren per week 36-36 uur
Plaatsingdatum 05-09-2023
Vacaturenummer CA10032750
Werk- en denkniveau WO
Salarisniveau € 7.099,- tot € 10.053,-
Sluitingsdatum 30-09-2023
Aantal fte 1
Uren per week 36-36 uur
Plaatsingdatum 05-09-2023
Vacaturenummer CA10032750
Werk- en denkniveau WO
Salarisniveau Max € 7.099,- tot € 10.053,-
Sluitingsdatum 30-09-2023
Aantal fte 1
Vakgebied Directie / managementDirectie / management
 • Als adjunct-directeur bij GGD Amsterdam-Amstelland, vorm je het gezicht van de publieke gezondheidszorg in Nederland. Je leidt interdisciplinaire samenwerkingen en voert bewezen aanpakken uit, die zowel de praktijk, het beleid als de wetenschap beïnvloeden.
 • Middenin de dynamiek van Amsterdam, ben je onderdeel van de gemeente en richt je je op grootstedelijke uitdagingen. Je zet in op gelijke kansen voor iedereen, van preventie tot genezing, en zet energie en middelen in waar ze het hardst nodig zijn.
 • GGD Amsterdam-Amstelland is een lerende organisatie die persoonlijke ontwikkeling en ondernemerschap aanmoedigt. Hier werk je met hoogopgeleide, taakvolwassen professionals die gedreven zijn om betekenisvolle impact te creëren.

De functie

In de functie van adjunct-directeur Amsterdam-Amstelland vorm je samen met de directeur de spil van de GGD-directie, waarbij je gezamenlijk verantwoordelijk bent voor het behalen van zowel bestuurlijke- inhoudelijke doelen als bedrijfsvoeringsdoelstellingen. Als plaatsvervangend directeur Publieke Gezondheid (DPG) ondersteun je tevens het Bestuur van de Veiligheidsregio. Jouw focus ligt op:

 • Mede leiding geven aan de GGD, waarbij je samenwerking tussen gemeentelijke organisaties stimuleert en direct leiding geeft aan afdelingshoofden.
 • Actief bijdragen aan de doorontwikkeling van de GGD-organisatie op gebieden zoals financiën, innovatie, informatievoorziening en samenwerking.
 • Verbinding leggen tussen diverse domeinen, zoals gezondheid, veiligheid en welzijn, om zo een integrale aanpak te bevorderen.

 • Medeverantwoordelijk voor de resultaten van GGD Amsterdam op het terrein van publieke gezondheid.
 • Het realiseren van een goede samenwerking met andere onderdelen van de gemeentelijk organisaties en de burgemeesters en wethouders goed in positie brengt op de belangrijke issues.
 • Geef je samen met de directeur leiding aan de organisatie. Je geeft direct leiding aan een aantal afdelingshoofden en stimuleert de doorontwikkeling van de interne organisatie, de interdisciplinaire samenwerking en de verdere optimalisering van de bedrijfsvoering.
 • Medeverantwoordelijk voor de professionele ontwikkeling van de organisatie.
 • Geef je adequaat en stevige steun en sturing aan diverse samenhangende strategische ontwikkelingen en doelstellingen, zoals ons organisatie verbeterprogramma ‘Samen Klaar Voor de Toekomst’; Waar we ambiëren een wendbare organisatie te zijn, door interdisciplinair te werken aan GGD- brede thema’s.
 • Maak je deel uit van het managementteam van de directie GGD.
 • Samen met de directeur bouw je aan de verdere professionalisering van het team dat verantwoordelijkheid neemt en trots is op haar werk.

We willen een goede werkgever zijn die ervoor zorgt dat alle collega’s zich gezien en gewaardeerd voelen. We koesteren verschillen tussen collega’s, al die verschillen zorgen voor betere resultaten voor onze organisatie én onze stad. We streven daarbij naar een personeelsbestand dat een afspiegeling is van de beroepsbevolking van Amsterdam. Dus wie jij ook bent: bij ons ben je van harte welkom!

GGD Amsterdam (ongeveer 1.500 medewerkers) is onderdeel van de gemeente Amsterdam en staat onder leiding van een directie bestaande uit een algemeen directeur en een adjunct-directeur. Gezamenlijk sturen jullie acht inhoudelijke afdelingen aan via afdelingshoofden: Infectieziekten en Toezicht, Leefomgeving, Jeugdgezondheidszorg, Gezond Leven, Maatschappelijke en Geestelijke Gezondheidszorg, Forensische Geneeskunde en medische advisering, Veilig Thuis en de Geneeskundige Hulpverlenings0rganisatie in de Regio. Ook is er een centrale stafafdeling ter ondersteuning van de bedrijfsvoering. De afdelingen zijn zeer divers qua inhoudelijke thema’s, netwerken en qua grootte.

Binnen de GGD-organisatie werken verschillende afdelingen elk vanuit een ander perspectief met veelal dezelfde doelgroepen. Intern wordt daarom gestimuleerd om afdelingsoverstijgend en interdisciplinair samen te werken. De afgelopen jaren is al een stevige impuls gegeven aan de verbinding van de GGD met de gemeente Amsterdam. De samenwerking met de andere onderdelen van de gemeente Amsterdam is inmiddels goed verankerd. Het is van belang de GGD blijvend goed te positioneren binnen de gemeente en de samenwerking blijvend op te zoeken en te borgen.

De maatschappelijke opgave van de GGD

In de driehoek van gezondheidszorg, sociaal domein en veiligheid navigeert de GGD Amsterdam, de grootste en oudste Geneeskundige en Gezondheidsdienst van Nederland, met vastberadenheid. De GGD bevordert samenhang tussen gezondheid, leefmilieu en welzijn, waarbij ze gezondheidsachterstanden verkleint, zelfredzaamheid aanwakkert en participatie verbetert. Als verbinder en netwerkpartner, zowel binnen Amsterdam als regionaal, werkt de GGD aan vitale vraagstukken zoals mentale gezondheid, acute zorg en veiligheid. Haar unieke rol binnen de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland omvat een werkgebied met ruim een miljoen inwoners. Door onderzoek en educatie draagt de GGD bij aan de ontwikkeling van gezondheidsvraagstukken en blijft ze haar leidende positie in de publieke gezondheidszorg zowel regionaal als landelijk versterken. Met een omzet van circa € 140 miljoen en een diverse financieringsbron, waaronder gemeentelijke bijdragen en externe subsidies, is de GGD toegewijd aan het bereiken van maatschappelijke resultaten met een team van ongeveer 1550 fte en nog ca 200 collega’s gedeconcentreerd vanuit andere directies.

Voor deze functie adjunct directeur GGD Amsterdam-Amstelland beschik je over:

 • Voor de functie van adjunct-directeur ben je gewend dagelijks tussen een veelheid en complexiteit van onderwerpen te schakelen en daarin slimme verbindingen te leggen. Je vertaalt dit naar en stuurt op resultaten/prestaties, gedrag, leren en verbeteren.
 • Minstens 5 jaar ervaring met leidinggeven aan (een deel van) een grote en complexe politiek bestuurlijke organisatie, bij voorbeeld een professionele uitvoeringsorganisatie, en ben je gewend hogere leidinggevenden leiding te geven;
 • Ervaring in het openbaar bestuur of een grote zorgorganisatie; bij voorkeur bekend met de publieke gezondheidszorg;
 • Minimaal 5 jaar ervaring met het leiden van veranderprocessen, het doorontwikkelen van een grote en complexe organisatie en de bijbehorende cultuuraspecten;
 • Ervaring met brede veranderopgaven op bedrijfsvoeringsthema’s (denk hierbij aan de terreinen financiën, ICT, digitalisering, informatievoorziening, huisvesting, Facilitair en inkoop, data gedreven sturen);
 • Ervaring met het leggen van de verbinding tussen het domein van gezondheid met andere domeinen en het maken van de strategische vertaalslag tussen (kwaliteit van de) uitvoering, onderzoek en beleid.

Bij GGD Amsterdam-Amstelland geef je niet alleen leiding, maar ben je ook een inspirerende kracht die de gezondheid en het welzijn van de regio vormgeeft. Samen met een gemotiveerd team werk je aan een gezonde toekomst voor de inwoners

Aan competenties breng je mee:

 • Inclusief denken en handelen: Als leider in een inclusieve organisatie denk en handel je inclusief. Je hebt oog voor een divers Amsterdam, en een werkomgeving met mensen van verschillende culturen en religies en draagt bij aan het cultuursensitief maken van beleid en aanbod van de GGD. Je creëert een sociaal veilige omgeving en hebt daarbij zorg voor de medewerker en zorg voor gelijkwaardigheid op de werkvloer. Je bent benaderbaar, betrouwbaar, voorspelbaar, en geeft vertrouwen. Je hebt oog voor de talenten van medewerkers en talentontwikkeling.
 • Ontwikkelingsgerichtheid (in Samenwerken): Weten wat relevante ontwikkelingen in-en extern zijn. Oog hebben voor persoonlijke ontwikkeling van mensen. Pro-actief kansen en bedreigingen zien. Erop anticiperen en er adequaat op inspelen.
 • Samenwerken: Je bent een verbindende persoonlijkheid die samenwerking initieert. Je hebt een uitstekend gevoel voor ambtelijk/politiek bestuurlijke verhoudingen en processen, kunt omgaan met verschillende belangen en vanuit de positie als directeur Publieke Gezondheid je onafhankelijk positioneren.
 • Vernieuwing stimuleren: Je kunt snel inspelen op een veranderende omgeving en effectief handelen in crisissituaties en bij rampen. Je hebt overzicht, agendeert, organiseert, stimuleert en inspireert tot vernieuwing. Je kunt omdenken en uitdagingen vanuit nieuwe invalshoeken benaderen. Gerichtheid op innovatie, procesoptimalisatie en verbetering van de dienstverlening.
 • Richting geven: Je bent in staat een visie te ontwikkelen, publieke gezondheid aan te jagen, en vanuit persoonlijk en inhoudelijk gezag positie in te nemen, ook in het publieke debat. Je weet sturing te geven aan en resultaten te behalen in een complexe politiek bestuurlijke omgeving. In samenwerking met partners binnen en buiten de organisatie. Je neemt medewerkers mee in veranderingen en blijft in verbinding, ook bij weerstand, en stuurt actief op presteren, leren en verbeteren.

Als adjunct-directeur GGD Amsterdam-Amstelland kom je ons 36 uur per week versterken en kun je rekenen op onderstaande arbeidsvoorwaarden.

 • Een bruto maandsalaris van € 7.099,- tot € 10.053,- (schaal 17) op basis van een 36-urige werkweek. Het exacte salaris wordt afgestemd op de opleiding, kennis en ervaring die je meebrengt.
 • Een arbeidsovereenkomst voor de duur van 1 jaar, met daarna de mogelijkheid op een overeenkomst voor onbepaalde tijd als je op dit moment nog geen, of een tijdelijke, arbeidsovereenkomst hebt bij de gemeente Amsterdam.
 • Als je al een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd hebt bij de gemeente Amsterdam, dan behoud je deze en word je overgeplaatst. 
 • Ontwikkel- en opleidingsmogelijkheden. Ons interne opleidingscentrum, de Amsterdamse School, biedt verschillende opleidingen, ontwikkeltrajecten en begeleiding in het werk waardoor je jezelf kan blijven uitdagen.
 • Een individueel keuzebudget (IKB) van 17,05% van jouw salaris dat je kunt gebruiken voor bijvoorbeeld extra pensioenopbouw of extra verlofdagen.
 • Een pensioenregeling bij ABP, het pensioenfonds voor overheid en onderwijs.
 • Een reiskostenvergoeding van € 0,10 per kilometer, tot 45 kilometer enkele reis woon-werkafstand voor het aantal dagen dat je op kantoor werkt en/of een thuiswerkvergoeding van € 3,- netto per werkdag dat je thuis werkt.
 • Een maandelijkse bijdrage in de ziektekostenverzekering.
 • Een werklocatie in het centrum van Amsterdam met uitzicht op de grachten.

Nieuwsgierig naar al onze arbeidsvoorwaarden? Bekijk de Personeelsregelingen Gemeente Amsterdam (PGA).

 • Spreekt deze vacature je aan, dan ontvangen we jouw sollicitatie graag uiterlijk 30 september 2023 via de ‘direct solliciteren’ button.
 • Wij ontvangen graag je motivatie, waarin je in maximaal 1 A4 pagina toelicht waarom jouw werkervaring en competenties aansluiten bij deze functie. Je motivatie wordt meegewogen tijdens de selectieprocedure.
 • De selectieprocedure start na de sluitingsdatum en bestaat uit een gesprek met een selectiecommissie (staat gepland op 10 oktober in de middag), een adviescommissie (12 oktober in de ochtend) en een nog te plannen kennismakingsgesprek met de OnderdeelsCommissie van de GGD.
 • Sluit jouw cv aan bij de functie-eisen, dan nodigen we je graag uit voor een sollicitatiegesprek.
 • De gemeente heeft een voorkeursbeleid vanaf schaal 15. Dit betekent dat voor alle functies vanaf schaal 15 bij gelijke geschiktheid de voorkeur uitgaat naar kandidaten met een niet-westerse migratieachtergrond.
 • Van elke collega die ons komt versterken vragen wij een recente Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG).

Ongevraagde acquisitie door bemiddelingsbureaus stellen we niet op prijs en kan leiden tot uitsluiting bij onze andere wervingsacties. Ook het ongevraagd sturen van cv’s door bureaus aan onze medewerkers zien we als acquisitie. Deze cv’s nemen we niet in behandeling.

Vragen over deze vacature?

Bij inhoudelijke vragen over de functie kan je contact opnemen met: Anna van der Hulst, directeur GGD, via avdhulst@ggd.amsterdam.nl. Heb je vragen over de sollicitatieprocedure dan kun je contact opnemen met Manon Wortel, sr hr-adviseur via het directiesecretariaat van de GGD 020-555 5211.