Directeur

Directeur

Uren per week 36-36 uur
Plaatsingdatum 18-09-2023
Vacaturenummer LV10033131
Werk- en denkniveau WO
Salarisniveau Minimaal € 7.099,- tot maximaal € 10.053,-
Sluitingsdatum 01-10-2023
Aantal fte
Uren per week 36-36 uur
Plaatsingdatum 18-09-2023
Vacaturenummer LV10033131
Werk- en denkniveau WO
Salarisniveau Max Minimaal € 7.099,- tot maximaal € 10.053,-
Sluitingsdatum 01-10-2023
Aantal fte
Vakgebied Directie / managementDirectie / management

In het kort

 • Stadsdeel Nieuw-West is een kansrijk, dynamisch, groeiend gebied in Amsterdam met forse opgaven die ook onderdeel zijn van het Nationaal Programma (1 van de 20 gebieden in Nederland).
 • Samen met bewoners, ondernemers en partners vormgeven en regisseren van de noodzakelijke transitie van buiten naar binnen, werken aan herstel van vertrouwen en vergroten van onze uitvoeringskracht.
 • Richting & inclusief leidinggeven, luisteren, verbinden, inspireren, verantwoordelijkheid nemen en samen werken in het stadsdeel en in de stad. Samen met een divers team werken aan het op de kaart zetten van de potentie en de kracht van het stadsdeel Nieuw-West.

De functie

In de functie van stadsdeeldirecteur Nieuw-West ben je de schakel tussen het politieke stadsdeelbestuur, de stadsdeelcommissie, de lokale samenleving, de stadsdeelorganisatie en de andere gemeentelijke organisatieonderdelen.

Als inclusief leider van de stadsdeelorganisatie geef je richting en bewaak je de koers inhoudelijk en financieel. Je handelt vanuit oplossingen en kansen, bent coach voor het managementteam en bent een ambassadeur van het stadsdeel zowel intern als extern.

Je maakt onderdeel uit van het stadsdeeldirecteurenteam en werkt nauw samen met de andere stadsdelen en de directies binnen de gemeentelijke organisatie. Als lid van dit team stuur je stedelijke programma’s aan en draag je bij aan de doorontwikkeling van de stadsdeelorganisatie, de stadsdelen en het concern gemeente Amsterdam.

Daarbij benut je de kracht van de lokale samenleving en navigeer je teams naar merkbare resultaten voor bewoners: nu en in de toekomst.

Dit doe je op een gemiddelde werkdag

Elke dag is anders.

Toch moet je koersvast opereren en houvast bieden. Dit doe je door onder andere:

 • Samen te werken met je team aan een meer inclusieve werkomgeving voor circa 200 fte waarbinnen talent herkend, erkend en gewaardeerd wordt, waarin initiatief ruim baan krijgt en waarin werkplezier groeit, omdat resultaat wordt behaald.
 • Besluitvormingsprocessen in te richten zodat bestuurlijke ambities gerealiseerd kunnen worden.
 • Impuls te geven aan de kwaliteit van gebiedsgerichte uitvoering van beleid en dienstverlening in Nieuw-West.
 • Een actieve bijdrage te leveren in het grenzeloos samenwerken met de andere stadsdelen/gebieden ten gunste van de Amsterdamse opgaven.
 • Oplossingen voor grote en kleine problemen te vinden.
 • Een luisterend oor voor bestuurders en collega’s te hebben en complexe vraagstukken te ontwarren zodat handelingsperspectief ontstaat.
 • Initiatief te nemen om verbeteringen en/of veranderingen te stimuleren en te realiseren.
 • Tegenspraak te organiseren en grenzen op te durven zoeken.
 • Stressbestendig en met relativeringsvermogen te opereren.
 • Eens in de zeven weken piket dienst te draaien (crisisorganisatie).

Hier ga je aan de slag

We willen een goede werkgever zijn die ervoor zorgt dat alle collega’s zich gezien en gewaardeerd voelen. We koesteren verschillen tussen collega’s, al die verschillen zorgen voor betere resultaten voor onze organisatie én onze stad. We streven daarbij naar een personeelsbestand dat een afspiegeling is van de beroepsbevolking van Amsterdam. Dus wie jij ook bent: bij ons ben je van harte welkom!

Stadsdeel Nieuw-West is met haar cultureel diverse inwoners een dynamisch en complex stadsdeel en omvat de gebieden: De Aker, Sloten, Nieuw-Sloten, Geuzenveld, Slotermeer, Osdorp, Sloterdijk Nieuw-West, en Slotervaart. Het stadsdeelkantoor is gevestigd aan Plein ’40 – ’45 nr 1.

Nieuw-West is een stadsdeel in ontwikkeling met veel betrokken bewoners en ondernemers. Waar ook wantrouwen leeft richting politiek en gemeente. Op het gebied van wonen, veiligheid, ontwikkelkansen en bestaanszekerheid is er voor de bewoners en vooral voor de jeugd nog veel te verbeteren.

Dit stadsdeel is onderdeel van het Nationaal Programma Leefbaarheid en Veiligheid. Dit programma heeft een looptijd van 20 jaar, waarbij verschillende ministeries en andere landelijke en lokale partijen zich samen extra inzetten voor het substantieel verbeteren van meer kansengelijkheid, leefbaarheid en veiligheid. Nieuw-West is een van de 20 gebieden in Nederland die hier deel aan neemt. Er is een alliantie Samen Nieuw-West, waarin het rijk, de gemeente, maatschappelijke partners en bewoners samenwerken aan die verbetering. Een deel van de gebiedsopgaven zien we ook terug in het Nationaal Programma. https://www.samennieuw-west.nl/

Stadsdeel Nieuw-West is één van de zeven stadsdelen van de Gemeente Amsterdam en maakt deel uit van het cluster Gebiedsgericht Werken en Stadsbeheer (GWS) dat onder leiding staat van de stedelijk directeur GWS. Ieder stadsdeel heeft een eigen Dagelijks Bestuur en stadsdeelcommissie. De stadsdeelcommissie behartigt de belangen van bewoners en ondernemers en adviseert het Dagelijks Bestuur, het College van Burgemeester en Wethouders en de gemeenteraad over wat er speelt in het stadsdeel. De stadsdeelorganisaties zijn een belangrijke partner bij de totstandkoming van het beleid.

Dit breng je mee

Een positie als directeur bij de gemeente Amsterdam houdt in dat je breed inzetbaar bent binnen de organisatie. Wij streven naar inclusief leiderschap en een management dat het goede voorbeeld geeft, en zorgt voor een inclusieve werkcultuur.

Voor de functie stadsdeeldirecteur Nieuw-West beschik je over:

 • Een politiek-bestuurlijke antenne en ben je in staat de verbinding te leggen tussen de verantwoordelijke bestuurders, ambtenaren, bewoners, ondernemers en instellingen.
 • Een oog voor relatie en resultaat, creëert de ruimte voor meer, nieuw en ander resultaat.
 • Een sterk moreel kompas.
 • Een hart voor de opgave en de bewoners van het stadsdeel.
 • Ervaring in leidinggeven aan, richting geven in een complexe politiek bestuurlijke organisatie en aansturen van veranderingsprocessen.
 • Waarbij je oog hebt voor diversiteit.
 • Bewezen kwaliteiten op het gebied van regie en uitvoering. 

Aan competenties breng je mee:

 • Inclusief denken en handelen: Als leider in een inclusieve organisatie denk en handel je inclusief. Je ziet de waarde van een werkomgeving met mensen van verschillende culturen en religies. Je creëert een sociaal veilige omgeving en hebt daarbij zorg voor de medewerker en zorg voor gelijkwaardigheid op de werkvloer. Je bent benaderbaar, hard op de inhoud en zacht op de relatie. Je bent betrouwbaar en voorspelbaar, en geeft vertrouwen. Je ziet de talenten van medewerkers en talentontwikkeling.
 • Richting geven: Je kunt een duidelijke koers uitzetten en daadkrachtig sturen op meerwaarde en resultaat. Dit betekent dat je het geheel van opgaven en ontwikkelingen in de stad overziet, dienstbaar bent aan de opgave, doortastend en besluitvaardig bent. Je handelt en stuurt op de verschillende dilemma’s, op de verschillende verantwoordelijkheden en de rolinvulling die opgavegericht werken met zich meebrengt.
 • Samenwerken en bouwen van relaties en netwerken: Je bent samenwerkingsgericht door te sturen op het gezamenlijk belang, op gemeenschappelijkheid en samenhang bij het werken aan de opgaven, en over grenzen te kijken. Door bewust te zijn van verhoudingen, belangen en posities en deze te doorzien. Daarbij ben je integer, betrokken en beschik je over verbindende vaardigheden naar dagelijks bestuur, MT, medewerkers in Nieuw-West, partners elders in de organisatie en extern tussen stakeholders.
 • Vernieuwing stimuleren, leren, exploreren en ontwikkelen; In deze omgeving ontstaan steeds weer nieuwe situaties waarin snel anticiperen nodig is. Je kunt snel inspelen op een veranderende omgeving en veranderende omstandigheden, en meebewegen. Je agendeert, organiseert en stimuleert verandering en vernieuwing. Je neemt anderen met plezier en enthousiasme hierin mee. Je kunt omdenken en uitdagingen vanuit nieuwe invalshoeken benaderen.

Dit bieden we jou

Als stadsdeeldirecteur Nieuw-West kom je ons 36 uur per week versterken en kun je rekenen op onderstaande arbeidsvoorwaarden.

 • Een bruto maandsalaris tussen minimaal € 7.099 en maximaal € 10.053 (schaal 17) op basis van een 36-urige werkweek. Het exacte salaris wordt afgestemd op de opleiding, kennis en ervaring die je meebrengt.
 • Een contract voor onbepaalde tijd met een benoemingstermijn van 5 jaar.
 • Ontwikkelings- en opleidingsmogelijkheden. Ons interne opleidingscentrum, de Amsterdamse School, biedt verschillende opleidingen, ontwikkeltrajecten en begeleiding in het werk waardoor je jezelf kan blijven uitdagen.
 • Een individueel keuzebudget (IKB) van 17,05% van jouw salaris dat je kunt gebruiken voor bijvoorbeeld extra pensioenopbouw of extra verlofdagen.
 • Een pensioenregeling bij ABP, het pensioenfonds voor overheid en onderwijs.
 • Een reiskostenvergoeding van € 0,10 per kilometer, tot 45 kilometer enkele reis woon-werkafstand voor het aantal dagen dat je op kantoor werkt en/of een thuiswerkvergoeding van € 3,-  netto per werkdag dat je thuis werkt.
 • Een maandelijkse bijdrage in de ziektekostenverzekering.

Nieuwsgierig naar al onze arbeidsvoorwaarden? Bekijk de Personeelsregeling Gemeente Amsterdam (PGA). 

Heb je nog vragen?

Bij vragen over de functie en/of sollicitatieprocedure neem je contact op met: Irene Wuring, adviseur Management Development, via: i.wuring@amsterdam.nl en/of 06-8193 0249.

Solliciteren naar deze baan

 • Spreekt deze vacature je aan, dan ontvangen we je sollicitatie graag uiterlijk 1 oktober 2023. Je kunt je schriftelijke sollicitatie sturen naar info@vandebunt.nl met motivatie en curriculum vitae (in PDF).
 • De gemeente heeft een voorkeursbeleid vanaf schaal 15. Dit betekent dat voor alle functies vanaf schaal 15 bij gelijke geschiktheid de voorkeur uitgaat naar kandidaten met een niet-westerse migratie achtergrond.
 • Deze vacature staat gelijktijdig intern en extern uit. Medewerkers van de gemeente Amsterdam hebben voorrang in de procedure.
 • Van de Bunt Adviseurs begeleidt de procedure voor de Gemeente Amsterdam. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Ila Kasem op 06 53562215.  
 • De selectiegesprekken bij Van de Bunt Adviseurs en de Gemeente Amsterdam vinden plaats in oktober. Streven is om de procedure voor 1 januari 2024 af te ronden.
 • Naar aanleiding van jouw sollicitatie ontvang je van Van de Bunt Adviseurs meer (praktische) informatie over het vervolgproces.
 •  Een assessment is onderdeel van de selectieprocedure. Van elke collega die ons komt versterken vragen wij een recente Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG).

Ongevraagde acquisitie door bemiddelingsbureaus stellen we niet op prijs en kan leiden tot uitsluiting bij onze andere wervingsacties. Ook het ongevraagd sturen van cv’s door bureaus aan onze medewerkers zien we als acquisitie. Deze cv’s nemen we niet in behandeling.