Functionaris gegevensbescherming
Direct solliciteren

Functionaris gegevensbescherming

Vast

Uren per week 32-36 uur
Plaatsingdatum 26-05-2023
Vacaturenummer CA10029564
Werk- en denkniveau WO
Salarisniveau Max € 7.659,-
Sluitingsdatum 12-06-2023
Aantal fte 1
Uren per week 32-36 uur
Plaatsingdatum 26-05-2023
Vacaturenummer CA10029564
Werk- en denkniveau WO
Salarisniveau Max € 7.659,-
Sluitingsdatum 12-06-2023
Aantal fte 1
Vakgebied IT / DataIT / Data
 • Als onze functionaris gegevensbescherming begeef je je op het snijvlak van digitale rechten, privacy en politiek en bevorder je actief de digitale mensenrechten van de Amsterdammer.
 •  Je zorgt ervoor dat wij ons als gemeente verantwoorden over de inzet van digitale technologie, en dat we aanspreekbaar zijn op de privacy, ethische en politieke afwegingen die hierbinnen gemaakt worden.
 • Je werkt vanuit een gedreven multidisciplinair team van professionals binnen het digitale domein die opgavegericht en wendbaar werken (OWW) naar resultaten.

De functie

Amsterdam wil zijn positie als digitale stad constant verder versterken. Dat brengt vele voordelen met zich mee, maar natuurlijk ook de nodige uitdagingen. Zo staan privacy en publieke waarden onder druk door onze steeds verder gaande digitalisering, en is het niet altijd even duidelijk of uitgekristalliseerd wat wenselijk is of niet, of wat volgens de wet wel of niet is toegestaan. En juist in onze steden, die als democratische instanties het dichtst bij de inwoners staan, raakt deze ontwikkeling ons dagelijkse leven merkbaar.

Als Amsterdam moeten we verantwoord gebruik maken van alle mooie mogelijkheden die digitalisering ons kan brengen op de uiteenlopende maatschappelijke thema’s binnen de stad. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de inzet van algoritmes, AI en sensoren. We moeten er echter wel voor zorgen dat er altijd grip is op alle technologie en dat de  privacy van de Amsterdammer geborgd is. Wij willen hierop vooruitlopen en zetten daarom actief in op het beschermen van digitale mensenrechten en privacy in de stad.

In de functie van functionaris gegevensbescherming heb je hierin een toezichthoudende taak, met expliciet aandacht voor de borging van privacy en digitale rechten. Je zorgt dat je vooraf betrokken wordt bij ontwerp, ontwikkeling, verwerving, subsidiering en gebruik van data, algoritmen, sensoren, applicaties en alle hiervoor benodigde onderliggende technologieën en verwerkingen van persoonsgegevens. Een stevige en bovendien belangrijke functie, want elke Amsterdammer moet erop kunnen vertrouwen dat hun privacy en digitale rechten veilig zijn en bevorderd worden.

 Wij werken de komende jaren actiegericht verder aan een digitale gemeente met voldoende privacy waarborgen en menselijke waarden. Hierin heb jij als functionaris gegevensbescherming een inspirerende visie op de relatie tussen privacy, informatiebeveiliging, mensenrechten, ethiek en digitale technologie in de stad en weet je hiermee verschillende stakeholders van uiteenlopende afdelingen aan te spreken. De opgaven waaraan je meedenkt kunnen sterk uiteenlopen, denk bijvoorbeeld aan zorg, de publieke ruimte, algoritmetoezicht, duurzaamheid, stedelijke planning, onderwijs of het sociale domein. Met jouw kennis en toezicht draag je bij aan de lange termijnstrategie voor privacy en digitale rechten binnen onze gemeente.

 • Je geeft binnen de gemeente Amsterdam gevraagd en ongevraagd advies over privacy aangelegenheden en doet voorstellen om privacy risico’s te beperken. Daarnaast houd je toezicht op en over de verwerking van persoonsgegevens en op naleving van wet- en regelgeving rondom de bescherming van persoonsgegevens (AVG, Wpg en toepasselijke richtlijnen) en digitale rechten. Dit doe je in volledige onafhankelijkheid, zoals vereist in de AVG;
 • Bijdragen aan het creëren van een cultuur van gegevensbescherming binnen de gemeente Amsterdam. Dit doe je door voorlichting te geven over het bewerken en verwerken van persoonsgegevens, het bevorderen van bewustzijn bij medewerkers over privacy verplichtingen, digitale rechten en de vereiste zorgvuldigheid bij de omgang met en verwerking van persoonsgegevens;
 • Adviseren over Privacy Impact analyses (DPIA’s) en ziet toe op de uitvoering daarvan;
 • Je werkt nauw samen met de Autoriteit Persoonsgegevens, de Commissie Persoonsgegevens Amsterdam, de CISO en de privacy officers van de vakgroep Privacy;
 • Beoordelen van contracten, afspraken en verwerkersovereenkomsten met interne en externe partijen op vereisten vanuit wet- en regelgeving en beleid;
 • Je bent betrokken bij externe onderzoeken naar de naleving van de AVG en Wpg (AP-onderzoeken, Wpg audit, IT Audit- en Rekenkameronderzoeken). In sommige gevallen in de rol van eerste gesprekspartner of coördinator.

We willen een goede werkgever zijn die ervoor zorgt dat alle collega’s zich gezien en gewaardeerd voelen. We koesteren verschillen tussen collega’s, al die verschillen zorgen voor betere resultaten voor onze organisatie én onze stad. We streven daarbij naar een personeelsbestand dat een afspiegeling is van de beroepsbevolking van Amsterdam. Dus wie jij ook bent: bij ons ben je van harte welkom!

De directie Digitale Strategie en Informatie (DSI) is onderdeel van het cluster Digitalisering, Innovatie en Informatie (DII), waarbinnen alle i-taken worden gebundeld. Dat cluster noemen we het i-domein. Daarbinnen draagt de directie DSI onder meer zorg voor de i-strategie concernbreed, waarin cloud, architectuur, informatiebeveiliging, privacy, digitale rechten en informatiebeheer de belangrijkste elementen zijn. Op dit moment houden we de positie van de toezichthoudende rollen binnen het i-domein opnieuw tegen het licht. Dat geldt ook voor de positie van de FG. Jouw ervaring, visie en advies daarover nemen we daarin graag mee.

Digitalisering bij gemeente Amsterdam
Bewoners, ondernemers en bezoekers van de stad Amsterdam verwachten een optimaal functionerende stad die aansluit bij de digitale toekomst. Dat betekent dat wij als gemeente moeten blijven innoveren om een steeds sneller transformerende stad gepast te kunnen blijven coördineren en bedienen. Daarom digitaliseert het i-domein, het IT, Innovatie & Data onderdeel van gemeente Amsterdam, de dienstverlening aan de stad in rap tempo.
Zodat we een voorbeeldfunctie kunnen uitdragen in het op een veilige, verantwoorde en toekomstbestendige manier omgaan met technologie en informatie voor en in onze stad. Door een vooruitziende blik en inrichting van diensten, vormt de gemeente Amsterdam daarnaast een optimaal solide entiteit die bestand is tegen een toenemende dreiging van buitenaf voor ons digitale netwerk. Digitaliseren betekent hoofdzakelijk dat we fors investeren komende jaren in de hiervoor benodigde kennis en competenties van onze medewerkers, dat we gemeentebrede omscholingstrajecten voor banen van de toekomst organiseren en dat agile werken de norm is in het IT-, Innovatie- & Data-onderdeel. Als jij voor gemeente Amsterdam als werkgever kiest kom je dus terecht in een digitaal zo optimaal mogelijk ingericht organisatieonderdeel, waarin de interne organisatie zo efficiënt mogelijk is ingericht. Werken bij gemeente Amsterdam betekent daardoor leren en kennis delen in een vooruitstrevende organisatie die de digitale maatschappij van nu en in de toekomst succesvol bedient.

Voor deze functie functionaris gegevensbescherming beschik je over:

 • een academisch werk- en denkniveau en een relevante opleidingsachtergrond om deze functie te kunnen uitvoeren; een opleiding CIPP/E of CIPP/M is een pré.
 • minimaal 5 jaar ervaring als FG of privacy adviseur, bij voorkeur in een grotere overheidsorganisatie;
 • kennis van de organisatie en de sector waarin die actief is en van de gegevensverwerkingen die de organisatie uitvoert;
 • je hebt (functioneel) begrip van IT, architectuur, informatiebeheer en informatiebeveiliging.

Aan competenties breng je mee:

 • Omgevingsbewustzijn: Laat blijken goed geïnformeerd te zijn over vakinhoudelijke, organisatorische, maatschappelijke, politieke ontwikkelingen of andere omgevingsfactoren en weet deze effectief te benutten voor de eigen functie of organisatie.
 • Organisatiesensitiviteit: Zich bewust tonen van de effecten van keuzes, besluiten en/of activiteiten op de gehele organisatie en onderdelen daarvan.
 • Resultaatgerichtheid: Concrete doelen als uitgangspunt nemen voor het eigen gedrag en hieraan vasthouden totdat het doel bereikt is.
 • Samenwerken: Levert een constructieve bijdrage aan een gezamenlijk resultaat, in het bijzonder aan de sfeer en de relaties binnen de groep of het team.
 • Politiek-bestuurlijk sensitief: Je hebt een belangrijke rol als toezichthouder en begrijpt de bestuurlijke belangen en weet hier vanuit jouw onafhankelijke rol een goede balans in te vinden;

Als Functionaris gegevensbescherming kom je ons 32 - 36 uur per week versterken en kun je rekenen op onderstaande arbeidsvoorwaarden.

 • Een bruto maandsalaris van minimaal € 5.625,- en maximaal € 7.659,- (schaal 14) op basis van een 36-urige werkweek. Het exacte salaris wordt afgestemd op de opleiding, kennis en ervaring die je meebrengt.
 • Een arbeidsovereenkomst voor de duur van 1 jaar, met daarna de mogelijkheid op een overeenkomst voor onbepaalde tijd indien je op dit moment nog geen, of een tijdelijke, arbeidsovereenkomst hebt bij Gemeente Amsterdam. 
 • Als je al een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd hebt bij de gemeente Amsterdam, dan behoud je deze en word je overgeplaatst. 
 • Ontwikkel- en opleidingsmogelijkheden. Ons interne opleidingscentrum, de Amsterdamse School, biedt verschillende opleidingen, ontwikkeltrajecten en begeleiding in het werk waardoor je jezelf kan blijven uitdagen.
 • Een individueel keuzebudget (IKB) van 17,05% van jouw salaris dat je kunt gebruiken voor bijvoorbeeld extra pensioenopbouw of extra verlofdagen.
 • Een pensioenregeling bij ABP, het pensioenfonds voor overheid en onderwijs.
 • Een reiskostenvergoeding van € 0,10 per kilometer, tot 45 kilometer enkele reis woon-werkafstand voor het aantal dagen dat je op kantoor werkt en/of een thuiswerkvergoeding van € 3,- netto per werkdag dat je thuis werkt.
 • Een maandelijkse bijdrage in de ziektekostenverzekering.
 • Hybride werken: in deze functie kun je deels thuis en deels op kantoor werken. We bieden (thuis)werkmiddelen aan om je werkplek veilig en gezond in te richten.
 • Een mobiele telefoon en laptop.

Nieuwsgierig naar al onze arbeidsvoorwaarden? Bekijk de Personeelsregelingen Gemeente Amsterdam (PGA).

 • Spreekt deze vacature je aan, dan ontvangen we jouw sollicitatie graag uiterlijk 12 juni 2023 via de ‘direct solliciteren’ button.
 • Wij ontvangen graag je motivatie, waarin je in maximaal 1 A4 pagina toelicht waarom jouw werkervaring en competenties aansluiten bij deze functie. Je motivatie wordt meegewogen tijdens de selectieprocedure.
 • De selectieprocedure bestaat uit een cv/brief ronde en een gespreksronde. We hebben een selectiecommissie van 3 personen samengesteld, bestaande uit de leidinggevende, een P&O adviseur en een directe collega met wie je zult samenwerken.
 • Sluit jouw cv aan bij de functie-eisen, dan nodigen we je graag uit voor een sollicitatiegesprek.
 • De gesprekken vinden fysiek plaats, op onze kantoorlocatie aan de President Kennedylaan nr te Amsterdam.
 • Deze vacature staat gelijktijdig intern en extern uit. Medewerkers van de gemeente Amsterdam hebben voorrang in de procedure.
 • Van elke collega die ons komt versterken vragen wij een recente Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG).

Ongevraagde acquisitie door bemiddelingsbureaus stellen we niet op prijs en kan leiden tot uitsluiting bij onze andere wervingsacties. Ook het ongevraagd sturen van cv’s door bureaus aan onze medewerkers zien we als acquisitie. Deze cv’s nemen we niet in behandeling.

Vragen over deze vacature?

Bij vragen over de functie en/of sollicitatieprocedure neem je contact op met: Jennifer Ong A Kwie, Lead Bezetting Cluster Digitalisering Innovatie en Informatie via 06-28946535.