Plaatsvervangend Ombudsman / Kinderombudsman

Plaatsvervangend Ombudsman / Kinderombudsman

Uren per week 32-34 uur
Plaatsingdatum 26-05-2023
Vacaturenummer LV10029934
Werk- en denkniveau WO
Salarisniveau Max € 9.178,-
Sluitingsdatum 14-06-2023
Aantal fte
Uren per week 32-34 uur
Plaatsingdatum 26-05-2023
Vacaturenummer LV10029934
Werk- en denkniveau WO
Salarisniveau Max € 9.178,-
Sluitingsdatum 14-06-2023
Aantal fte
Vakgebied Advies / beleidAdvies / beleid

Voor de gemeenten van de Metropool Amsterdam (Amsterdam, Almere, Amstelveen, Diemen, Landsmeer, Ouder-Amstel, Waterland en Zaanstad) zoekt Chasse Executive Search de:

 

Plaatsvervangend Ombudsman / Kinderombudsman

In het kort

Je beschermt inwoners – en in het bijzonder kinderen en jongeren – tegen onbehoorlijk gemeentelijk overheidshandelen (‘rechtsbescherming’) en bevordert dat overheden waar mogelijk klachten voorkomen (‘rechtsbevordering’). Je zorgt ervoor dat elke inwoner van de Metropool Amsterdam de kans krijgt mee te doen en onderzoekt of de klager op de juiste manier is geholpen door een ambtenaar of een instantie.

Als plaatsvervangend ombudsman/kinderombudsman werk je nauw samen met de ombudsman, die leidinggeeft aan het bureau Ombudsman Metropool Amsterdam (OMA). In goede samenwerking met de onderzoekers van OMA ben je zichtbaar, je versterkt elkaar en je maakt zowel praktische als strategische keuzes.

De functie

In de functie van plaatsvervangend ombudsman/kinderombudsman stippel je samen met de ombudsman de lijn en visie uit en breng je deze onder de aandacht van bestuur, de ambtelijke organisaties en inwoners. Samen ben je zichtbaar, je versterkt elkaar en je maakt zowel praktische als strategische keuzes. Je bent de eerste sparringpartner van de ombudsman en geef je mede vorm aan de strategische doelstellingen in de Ombudsagenda, de onderzoeksmethodieken en aan de strategie van gerichte beïnvloeding. Bij afwezigheid van de ombudsman neem je zijn taken tijdelijk over.

Je behandelt jaarlijks ongeveer honderd van de klachten en signalen die Ombudsman Metropool Amsterdam (OMA) ontvangt die specifiek gaan over zaken die jongeren en kinderen aangaan, zoals jeugdhulp, dakloosheid en onderwijs. Dit zijn vaak emotievolle en ingewikkelde situaties met veel betrokken overheidsinstanties, zowel lokaal als nationaal. Daarbij ben onbevooroordeeld en handel je rolzuiver.

Op de rechtsbeschermende tak behandelt de Ombudsman Metropool Amsterdam (OMA) als toezichthouder klachten van inwoners en op de proactieve, rechtsbevorderende tak beoogt de OMA dat klachten voorkomen worden. Bijvoorbeeld via onderzoek naar structurele oorzaken onderliggend aan klachten, via aanbevelingen en soms door partijen met verschillende perspectieven bij elkaar te brengen. De interventiemogelijkheden voor de plaatsvervangend ombudsman/kinderombudsman zijn hierbij zeer gevarieerd, van een brief aan het College en de Gemeenteraad tot een Ombudsacademie met experts vanuit wetenschap en bedrijfsleven of een opiniestuk in de krant.

Op inhoud ben je coachend leidinggevende van de onderzoekers en samen met de ombudsman draag je zorg voor een inclusieve werkcultuur en de kwaliteit van de dienstverlening. Voor de praktische personele zaken wordt je gesteund door een bureaumanager.

Ombudsman Metropool Amsterdam

De Ombudsman Metropool Amsterdam (OMA) heeft veelvuldig contact met de bewoners, waarbij de onderlinge verbinding en collegiale samenwerking op de inhoud binnen het bureau leidend zijn om zo op effectieve wijze maatschappelijke impact te realiseren.

De onderzoekers/adviseurs werken zowel gebieds- als themagericht. De organisatie wordt ondersteund door een serviceteam voor organisatiebrede zaken en een manager bedrijfsvoering. De werklocatie is op de oostelijke eilanden in Amsterdam, waar met een team van betrokken en deskundige medewerkers met plezier wordt samengewerkt. Je werkt voor acht gemeenten: Amsterdam, Almere, Amstelveen, Diemen, Landsmeer, Ouder-Amstel, Waterland. Meer informatie over de Ombudsman Metropool Amsterdam vind je op de website.

De kandidaat

Voor de functie plaatsvervangend ombudsman/kinderombudsman beschik je over:

 • een academische opleiding  en uitstekende mondelinge en schriftelijke communicatieve vaardigheden;
 • minimaal 3 jaar leidinggevende ervaring met een coachende leidinggevende stijl aan professionals.
 • natuurlijk gezag, een nieuwsgierige en brede blik, autonomie en een open, rolzuivere en toegankelijke houding richting alle inwoners – en met name jongeren en kinderen – binnen de Metropool Amsterdam. Je bent benaderbaar en herkenbaar en hebt aandacht voor alle mensen, in al hun verscheidenheid, binnen de acht gemeenten;
 • affiniteit met en kennis van kinderrechten en ervaring met het jeugddomein en een visie op toekomst van de jeugd en de “zorgen van morgen”. Je hebt oog voor de diversiteit in het jeugddomein in de Metropool Amsterdam. Je hebt geen ‘one size fits all’-benadering.
 • een brede blik op zowel wat er in de regio speelt als de volle breedte van de werkzaamheden van de Ombudsman.

Aan competenties breng je mee:

 • Inclusief denken en handelen: Als coachend leidinggevende in een inclusieve organisatie denk en handel je inclusief. Je hebt oog voor een werkomgeving met mensen van verschillende culturen en religies en draagt bij aan het cultuursensitief maken van beleid en aanbod van bureau Ombudsman. Je creëert een sociaal veilige omgeving en hebt daarbij zorg voor de medewerker en zorg voor gelijkwaardigheid op de werkvloer. Je bent benaderbaar, betrouwbaar, voorspelbaar en geeft vertrouwen. Je hebt oog voor de talenten van medewerkers en talentontwikkeling.
 • Richting geven: Je weet vanuit persoonlijk en inhoudelijk gezag positie in te nemen, ook in het publieke debat. Je weet sturing te geven aan en resultaten te behalen in een politiek/bestuurlijke omgeving. In samenwerking met partners binnen en buiten de organisatie. Je neemt medewerkers mee in veranderingen en blijft in verbinding, ook bij weerstand, en stuurt actief op presteren, leren en verbeteren.
 • Samenwerken: Je bent een verbindende persoonlijkheid die samenwerking initieert. Je hebt een uitstekend gevoel voor ambtelijk/bestuurlijke verhoudingen en processen, kunt omgaan met verschillende belangen en vanuit de positie als plaatsvervangend ombudsman/kinderombudsman je onafhankelijk positioneren.
 • Vernieuwing stimuleren: Je kunt snel inspelen op een veranderende omgeving en effectief handelen in crisissituaties en bij rampen. Je hebt overzicht, agendeert, organiseert en stimuleert vernieuwing. Je kunt omdenken en uitdagingen vanuit nieuwe invalshoeken benaderen.

We willen een goede werkgever zijn die ervoor zorgt dat alle collega’s zich gezien en gewaardeerd voelen. We koesteren verschillen tussen collega’s, al die verschillen zorgen voor betere resultaten voor onze organisatie én onze regio. We streven daarbij naar een personeelsbestand dat een afspiegeling is van de beroepsbevolking van de Metropool Amsterdam. Dus wie jij ook bent: bij ons ben je van harte welkom!

Aanstelling en salaris

Als Plaatsvervangend Ombudsman / Kinderombudsman kom je ons 36 uur versterken en kun je rekenen op onderstaande arbeidsvoorwaarden:

 • Een bruto maandsalaris van maximaal € 9.178,- (schaal 16) op basis van een 36-urige werkweek. Het exacte salaris wordt afgestemd op de opleiding, kennis en ervaring die je meebrengt.
 • Een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd, met een benoemingstermijn van 6 jaar.
 • Ontwikkelings- en opleidingsmogelijkheden.
 • Een individueel keuzebudget (IKB) van 17,05% van jouw salaris dat je kunt gebruiken voor bijvoorbeeld extra pensioenopbouw of extra verlofdagen.
 • Een pensioenregeling bij ABP, het pensioenfonds voor overheid en onderwijs.
 • Een reiskostenvergoeding van € 0,10 per kilometer, tot 45 kilometer enkele reis woon-werkafstand voor het aantal dagen dat je op kantoor werkt en/of een thuiswerkvergoeding van € 3,- netto per werkdag dat je thuis werkt.
 • Een maandelijkse bijdrage in de ziektekostenverzekering.

Procedure (sluitingsdatum: woensdag 14 juni 2023)

Chasse Executive Search begeleidt de procedure. Sluitingsdatum voor de schriftelijke sollicitatie via info@chassesearch.nl met motivatie en curriculum vitae (in PDF) is woensdag 14 juni 2023. De selectiegesprekken vinden plaats in juni. Streven is om de procedure in juli en daarmee voor de zomervakantie af te ronden. Bij voorkeur start je per 1 oktober 2023. Naar aanleiding van jouw sollicitatie ontvang je via Chasse Executive Search meer (praktische) informatie over het vervolgproces.

Een assessment kan onderdeel zijn van de selectieprocedure. De te benoemen kandidaat moet tevens een recente Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) kunnen overleggen.