Strategisch financieel adviseur Duurzaamheid
Direct solliciteren

Strategisch financieel adviseur Duurzaamheid

Vast

Uren per week 36-36 uur
Plaatsingdatum 17-03-2023
Vacaturenummer CA10027575
Werk- en denkniveau WO
Salarisniveau Max € 6.103,-
Sluitingsdatum 02-04-2023
Uren per week 36-36 uur
Plaatsingdatum 17-03-2023
Vacaturenummer CA10027575
Werk- en denkniveau WO
Salarisniveau Max € 6.103,-
Sluitingsdatum 02-04-2023
Vakgebied Financieel / controlFinancieel / control
 • Als strategisch financieel adviseur duurzaamheid ben je de de financiële spil in (internationale) projecten en in de afdeling Duurzaamheid

 • Je bent betrokken bij de start van projecten die bijdragen aan de doelstellingen van college en Raad op het gebied van duurzaamheid, en verzorgt het hierbij behorende financieel beheer van budgetten, fondsen en subsidies.

 • Je bent adviseur van de teamleiders en de directie, je werkt multidisciplinair samen, en je adviezen hebben gewicht in de organisatie.

De functie

In de functie van strategisch financieel adviseur duurzaamheid heb je een brede blik op strategie, organisatie, financiën en bedrijfsvoering. Je bent mondig, hebt een vlotte pen en houdt van samenwerken. Kern van je werk is dat je de verbinding legt tussen (financiële) middelen, doelen en ambities. Je draagt actief bij aan de kwaliteit van (project)besluiten en je adviseert management en bestuur over mogelijkheden en risico’s. Daarbij vervul je twee belangrijke rollen:

Planning & control

 • Coördineren Opstellen Jaarprogramma’s van de afdeling Duurzaamheid

 • Coördineren input van de afdeling Duurzaamheid ten behoeve van de gemeentelijke Planning- en Controlcyclus. Je coördineert bijdragen aan gemeente-brede planning- en control producten en/of stelt deze op voor de afdeling. Je bent verantwoordelijk voor het ambtelijk en bestuurlijk besluitvormingsproces en adviseert de wethouder.

 • Je houdt het financieel overzicht van de verschillende budgetten op orde. Je vervult daarbij een schakelfunctie tussen de teams en de financiële afdeling.

 • Je begeleidt projecttrekkers bij de inkoop, planning en administratie. Je verricht financieel-administratieve werkzaamheden voor de diverse P&C producten zoals jaarprogramma Duurzaamheid, de begroting en jaarrekening en de kwartaalrapportages.

 • Opstellen van managementrapportages voor de teamleiders Duurzaamheid over de bedrijfsvoering binnen het team, over het budget, de bestedingen en de personeelskosten en adviseert hierin.

Europese subsidie-projecten

 • Je verricht taken voor Europese subsidieprojecten met betrekking tot de begroting, financiering en rapportage.

 • Coördineren en uitvoeren van financiële taken met betrekking tot de aanvraag en de uitvoeringsfase van Europese projecten

 • Met nationale en internationale projectpartners overleg je over budgetten, planning, voortgang en realisatie adviseren en rapporteren.

Daarnaast verricht je overige taken, die zich niet laten plannen, maar wel passen bij je functie en je achtergrond. Zo speel je een interessante rol in de transitie waar onze afdeling middenin zit.

Zo denk je mee over het optimaliseren van processen, over strategische personeelsplanning, of horizontale programmasturing voor de integrale duurzaamheidsopgave.

Dankzij jouw ruime ervaring en je gevoel voor wat er speelt in de organisatie heb je snel in beeld wat er precies moet gebeuren.

 • De programmacoördinator van het programma duurzaamheid heeft een vraag over de invulling van een specifieke post ten behoeve van de voorjaarsnota. Je voorziet haar, na afstemming met de relevante collega’s, van advies.

 • Je stelt verantwoordingsrapportages op, waarin voor Europa en voor de projectpartners duidelijk is hoe behaalde resultaten en bestede middelen zich tot elkaar verhouden. Je beantwoordt diverse vragen van partners en opdrachtnemers hierover.

 • Met collega’s uit de inhoudelijke beleidsteams overleg je over de kansen die je ziet voor een nieuwe ‘call’ voor projecten uit Europa. Je hebt hiervoor een presentatie voorbereid.

 • Een van de Europese projectpartners stelt een budgetwijziging voor. Je bekijkt wat er binnen de subsidieregels kan, en maakt een procesvoorstel.

We willen een goede werkgever zijn die ervoor zorgt dat alle collega’s zich gezien en gewaardeerd voelen. We koesteren verschillen tussen collega’s, al die verschillen zorgen voor betere resultaten voor onze organisatie én onze stad. We streven daarbij naar een personeelsbestand dat een afspiegeling is van de beroepsbevolking van Amsterdam. Dus wie jij ook bent: bij ons ben je van harte welkom!

Ruimte en Duurzaamheid is onderdeel van de directie Ruimte en Economie. Deze directie creëert de ruimtelijke en economische randvoorwaarden die nodig zijn om Amsterdam te laten groeien tot een sterke metropool. Ruimte en Duurzaamheid is verantwoordelijk voor beleidsontwikkeling en kaderstelling van stedenbouwkundige, ruimtelijke én duurzame ontwikkeling. We zijn hierin toonaangevend. Ruimte en Duurzaamheid adviseert het gemeentebestuur, werkt zowel voor stad als stadsdelen en werkt op ieder schaalniveau: van portiek tot metropool. Om de organisatie vitaal en flexibel te houden, zetten we in op talentontwikkeling en flexibele inzetbaarheid van onze medewerkers.

De afdeling Duurzaamheid bestaat uit 8 teams, waaronder team Advies, Verbinding en Ondersteuning (AVO). De afdeling houdt zich bezig onder andere bezig met energie, luchtkwaliteit, aardgasvrij, circulaire economie en groen. Team AVO neemt binnen deze afdeling een ondersteunende en adviserende rol in. Binnen de afdeling Duurzaamheid houdt het team AVO zich bezig met het adviseren en ondersteunen van andere teams. Bij Team AVO werken 25 professionals met diverse expertises, waaronder: financieel, juridisch, subsidies, projectondersteuning en duurzaamheid. Op deze manier draagt team AVO bij aan een effectieve ontwikkeling en realisatie van de verduurzaming van onze stad

Voor deze functie strategisch financieel adviseur Duurzaamheid beschik je over:

 • (minimaal-)HBO achtergrond mee op het gebied van bijvoorbeeld financiële administratie, bedrijfseconomie of bedrijfskunde.

 • tenminste twee jaar ervaring met het werken in een P&C cyclus en het verrichten van financieel administratieve werkzaamheden;

 • ervaring en /of affiniteit met strategische financiële vraagstukken;

 • bekend zijn met met de wijze waarop vanuit Europa wordt gekeken naar subsidieprojecten en je hebt een visie op de manier waarop de gemeente hier zo effectief mogelijk gebruik van kan maken. Bij voorkeur heb je ervaring met de coördinatie van Europese subsidieprojecten en hebt bij voorkeur ook ervaring met het werken bij een gemeente.

 • Nederlands en Engels vloeiend spreken en schrijven.

 • Affiniteit met duurzaamheid

Aan competenties breng je mee:

 • Analytisch vermogen: Kan hoofd- en bijzaken onderscheiden, een vraagstelling in onderdelen uitsplitsen en logische verbanden leggen tussen de verschillende deelaspecten.

 • Inventiviteit: Genereert verschillende, soms originele ideeën en oplossingen.

 • Overtuigingskracht: Oefent, op basis van persoonlijk overwicht, invloed uit op mensen en situaties, gericht op acceptatie en het overwinnen van weerstanden. Communiceert ideeën duidelijk en stellig.

 • Samenwerken: Levert een constructieve bijdrage aan een gezamenlijk resultaat, in het bijzonder aan de sfeer en de relaties binnen de groep of het team.

 • Resultaatgerichtheid: Concrete doelen als uitgangspunt nemen voor het eigen gedrag en hieraan vasthouden totdat het doel bereikt is.

 • Politieke sensitiviteit: Zich kunnen verplaatsen in het politieke speelveld; de complexe belangen onderkennen waar stakeholders mee geconfronteerd worden; de politieke haalbaarheid van voorstellen kunnen inschatten.

Als strategisch financieel adviseur Duurzaamheid kom je ons 36 uur per week versterken en kun je rekenen op onderstaande arbeidsvoorwaarden.

 • Een bruto maandsalaris van maximaal € 6.103,- (schaal 12) op basis van een 36-urige werkweek. Het exacte salaris wordt afgestemd op de opleiding, kennis en ervaring die je meebrengt.

 • Een arbeidsovereenkomst voor de duur van 1 jaar, met daarna de mogelijkheid op een overeenkomst voor onbepaalde tijd indien je op dit moment nog geen, of een tijdelijke,  arbeidsovereenkomst hebt bij Gemeente Amsterdam.

 • Indien je al een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd hebt bij  Gemeente Amsterdam, dan behoud je deze en word je overgeplaatst

 • Ontwikkel- en opleidingsmogelijkheden. Ons interne opleidingscentrum, de Amsterdamse School, biedt verschillende opleidingen, ontwikkeltrajecten en begeleiding in het werk waardoor je jezelf kan blijven uitdagen.

 • Een individueel keuzebudget (IKB) van 17,05% van jouw salaris dat je kunt gebruiken voor bijvoorbeeld extra pensioenopbouw of extra verlofdagen.

 • Een pensioenregeling bij ABP, het pensioenfonds voor overheid en onderwijs.

 • Een reiskostenvergoeding van € 0,10 per kilometer, tot 45 kilometer enkele reis woon-werkafstand voor het aantal dagen dat je op kantoor werkt en/of een thuiswerkvergoeding van € 2,- netto per werkdag dat je thuis werkt.

 • Een maandelijkse bijdrage in de ziektekostenverzekering.

 • Een mobiele telefoon en laptop

Nieuwsgierig naar al onze arbeidsvoorwaarden? Bekijk de Personeelsregelingen Gemeente Amsterdam (PGA).

 • Spreekt deze vacature je aan, dan ontvangen we jouw sollicitatie graag uiterlijk 2 april 2023 via de ‘direct solliciteren’ button.

 • Wij ontvangen graag je motivatie, waarin je in maximaal 1 A4 pagina toelicht waarom jouw werkervaring en competenties aansluiten bij deze functie. Je motivatie wordt meegewogen tijdens de selectieprocedure.

 • De selectieprocedure start meteen na de sluitingstermijn en bestaat uit een cv/brief ronde en een gespreksronde. We hebben een selectiecommissie van 3 personen samengesteld, bestaande uit de leidinggevende, een p&o adviseur en een directe collega met wie je zult samenwerken.

 • Sluit jouw cv aan bij de functie-eisen, dan nodigen we je graag uit voor een sollicitatiegesprek.

 • De gesprekken vinden aan Weesperplein 8 plaats.

 • Deze vacature staat gelijktijdig intern en extern uit. Medewerkers van de gemeente Amsterdam hebben voorrang in de procedure.

 • Van elke collega die ons komt versterken vragen wij een recente Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG).

Ongevraagde acquisitie door bemiddelingsbureaus stellen we niet op prijs en kan leiden tot uitsluiting bij onze andere wervingsacties. Ook het ongevraagd sturen van cv’s door bureaus aan onze medewerkers zien we als acquisitie. Deze cv’s nemen we niet in behandeling.

Vragen over deze vacature?

Voor vragen kun je Hafida.Belhaj, Teamleider Advies Verbinding & Ondersteuning, benaderen via Hafida.Belhaj@amsterdam.nl of 0653582467.