Suzanne de Wit

Suzanne de Wit is projectleider Grondzaken bij de afdeling Grond en Ontwikkeling van de gemeente Amsterdam. Een interessante, zelfstandige functie waarin ze mag bijdragen aan zichtbare maatschappelijke impact in de stad.

Wat is je achtergrond? 

Suzanne: “Tijdens en na mijn studie planologie heb ik bij de gemeente Zaanstad gewerkt. Via-via sprak ik eens met iemand van het Projectmanagementbureau (PMB) van de gemeente Amsterdam. In 2007 mocht ik daar beginnen als assistent projectmanager, tegelijk met 3 andere jonge mensen. We mochten projecten initiëren, extra opleidingen doen, excursies maken. Zo hebben we een gebiedsontwikkeling in een andere stad bekeken.” 

Wat houdt je werk in? 

Suzanne: “In 2015 ben ik overgestapt naar Grond en Ontwikkeling. Ik volgde opleidingen over grondexploitatie, erfpacht en meer. Terwijl mijn functie bij PMB vrij generiek was, run ik nu als projectleider Grondzaken ‘mijn eigen winkeltje’, en dat ligt me goed. Ik moet onder andere zorgen dat bij een gronduitgifte de juiste ontwikkelende partij gevonden wordt, onder de juiste financiële en juridische voorwaarden. Ik moet ook intern de juiste mensen om tafel krijgen. Welke eisen stellen we in een tender, zodat potentiële ontwikkelaars gelijke kansen hebben? Soms houden we eerst een marktconsultatie. Tegelijk is Grond en Ontwikkeling hoeder van beleid. Dus soms wijs ik op iets wat niet kan of mag.”

Wat maakt jouw werk uitdagend? 

Suzanne: “Ik vind het leuk dat ik een bijdrage mag leveren aan de ontwikkeling van de stad en dat het resultaat tastbaar is: een fijn nieuw gebied voor mensen om te zijn en wonen. We werken samen aan maatschappelijke impact. Als ik in de buurt ben van een project waaraan ik heb meegewerkt, ga ik altijd kijken hoe het erbij staat. Ik stop veel energie in mijn werk. Je krijgt daarvoor veel waardering en kansen terug.”

Wat is het mooiste project waaraan je hebt gewerkt? 

Suzanne: “De gebiedsontwikkeling van de Kop Weespertrekvaart, waar de Hells Angels zaten. Weliswaar in mijn vorige functie. Dat gebied heeft in korte tijd zo’n grote gedaanteverandering doorgemaakt! 6 jaar na het slopen van loodsen stonden er woningen. We werkten eraan met een klein clubje heel betrokken collega’s van PMB, Grond en Ontwikkeling, Ruimte en Duurzaamheid en het Ingenieursbureau. Ik heb de zelfbouw begeleid, leuk om z0 direct contact met bewoners te hebben en technische en juridische informatie op een dusdanige manier te delen dat het voor iedereen begrijpelijk is. Zo betekende een vorm van bodemverontreiniging niet dat bewoners nog geen konijn of krop sla in de tuin konden hebben. In datzelfde gebied wordt de Bijlmerbajes getransformeerd, ik ben benieuwd hoe het wordt.”

Waarom zou je iemand aanraden bij de gemeente te gaan werken? 

Suzanne: “Als je wilt kun je qua projecten en functies mobiel zijn. Zelf heb ik aan allerlei projecten gewerkt, bijvoorbeeld Sloterdijk, Zuidas en Bureau Broedplaatsen. Dus het voelt niet als 15 jaar dezelfde baan. Het is een grote organisatie, je kan met omscholing zelfs in een ander domein of andere functie gaan werken. De werkcultuur en het hybride werken bieden ruimte voor een goede privé-werkbalans. Nu ik een dochter heb, werk ik minder uren. Niemand die je daarop aankijkt. Onze projectdirecteur stuurde iedereen een enthousiast bericht over zijn sabbatical en raadde het iedereen aan. Tenslotte zijn mijn collega’s heel betrokken en bereid om elkaar te helpen. En er worden samen successen gevierd. Dat typeert de cultuur.”