Ton Muller en Ruben van de Giessen

De gemeente Amsterdam zoekt een ontwerper voor het groen en de beplanting in de openbare ruimte. Ton Muller en Ruben van de Giessen doen dit werk al. Zij vertellen over hun werk, de uitdagingen waar de stad voor staat en wat voor persoon zij als nieuwe collega hopen te vinden.

Ton Muller is hoofdontwerper voor het groen in de openbare ruimte (Instagram: @design_by_nature). Hij houdt zich bezig met allerlei aspecten van groen: van supervisie op het groen bij bouwprojecten tot het maken van groenstructuren.

Ton: “De gemeente Amsterdam heeft een lange traditie met een eigen ontwerpclub, dat is wel bijzonder. Er werkt een grote groep ‘rode’ ontwerpers, dus voor de stenen, bruggen, lantaarnpalen enzovoorts. En maar een handvol ‘groene’ ontwerpers voor de beplanting. Nu de stad bezig is met grootschalige vergroening, zoeken we dus meer ontwerpers.”

Veel invloed

Ruben van de Giessen is ontwerper openbare ruimte, hij maakt beplantingsplannen. Hij vertelt: “Bij de gemeente werk je aan projecten van de lange adem. Je kan meer rekening houden met wat er in de rest van de stad gebeurt.” Ton vult aan: “Er is veel wisselwerking tussen de verschillende disciplines, bijvoorbeeld de ontwerpers van de (rode) openbare ruimte of het verkeer. Wij hebben invloed op het hele ontwerp en zien wat er met onze groenplannen gebeurt.”

Geen plek is hetzelfde

Amsterdam werkt volgens de ‘Puccinimethode’ met eigen standaarden voor de openbare ruimte. Sinds kort is er ook een Puccini handboek Groen. Hierin staan bijvoorbeeld bomen die het meest geschikt zijn voor straten, en planten die tegen droogte kunnen.

Ruben: “Maar geen plek is hetzelfde, je moet je telkens inleven in de omgeving, en bijhouden wat wel of niet werkt en waarom. Voor een pocketpark gebruik je weer andere planten dan bij een speelplek. Plekken veranderen ook; er kan met de jaren meer schaduw komen wanneer bomen groeien. Dan gebruik je daar planten die zowel tegen de zon als  de schaduw kunnen. We proberen zoveel mogelijk te zorgen dat beplanting zichzelf in stand kan houden.”

Puzzelen

Ton: “De openbare ruimte is heel dynamisch en is voor iedereen, je moet met veel uitgangspunten rekening houden. Mensen met een fysieke beperking, beheer, duurzaamheid, verkeer. Het is een puzzel, en heel leuk om telkens tot inventieve oplossingen te komen.”

Ruben beleeft de stad als een grote proeftuin: “Bij sommige nieuwe projecten experimenteren we met wat daar kan. Op bewonersbijeenkomsten leggen we uit waarom we welke keuzes maken. Meestal worden de mensen dan enthousiast en denken ze mee, dat is leuk.”

Passie voor planten

De nieuwe collega moet echt een passie hebben voor planten in de openbare ruimte. Ton: “En dat is natuurlijk heel anders dan een tuin voor een gezin ontwerpen.”

Op mijn huidige werk ben ik trots, bijvoorbeeld op de Prinses Irenestraat waar een wadi (watervertragende strook) van 500 bij 7 meter is aangelegd. In dat project kwam alles bij elkaar: hittestress, wateroverlast en biodiversiteit.”

Hitte, droogte en hoosbuien

De vergroening van Amsterdam moet namelijk niet alleen fijne verblijfsplekken voor bewoners opleveren, maar ook de temperatuur en wateroverlast in de stad beheersbaar maken. Ton: “Het veranderende klimaat zorgt voor nieuwe uitdagingen. Wij kijken daarvoor steeds meer naar de natuur. Bijvoorbeeld voor groene daken experimenteren we met planten uit de bergen.”

Amsterdam heeft al mooie voorbeelden van vergroening. Het grote groene dak op het Orlyplein (foto boven) trekt nieuwsgierige buitenlandse professionals. Wadi’s en groenstroken tussen tramrails verschijnen in het straatbeeld. Bij nieuwe wijken is het groenontwerp een integraal onderdeel, maar ook bijvoorbeeld in de Pijp worden straten groener gemaakt. Ton: “Laatst gebruikte een extern ontwerpbureau foto’s van een mooie wadi die wij hadden ontworpen, met bruggetjes erover. Dat is leuk dat wij als gemeente anderen inspireren!”

Groenvisie

Meer weten over de gemeentelijke visie op groen in de openbare ruimte?

Volg het beleid: Groen