Advies / beleid

Medewerkers bij advies en beleid hebben kennis van en ervaring met het beleidsterrein waar ze voor werken. Je weet wat de regels zijn en waar mogelijkheden liggen. Je onderzoekt alternatieven en kunt dat duidelijk maken aan collega’s die advies nodig hebben.

Medewerkers bij advies en beleid zijn de mensen die bij ingewikkelde vraagstukken aangeven wat de mogelijkheden én de grenzen zijn.

Vraagstukken

Je bent op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op het werkterrein, je kent de vraagstukken en je kunt daar een goede analyse van geven. En je geeft duidelijk de gevolgen aan van beleidskeuzes.

Advies

Advisering en beleidsvorming zijn op alle plekken binnen de gemeente Amsterdam nodig. Het college van burgemeester en wethouders of de gemeenteraad kunnen strategisch advies vragen. Maar ook voor de invoering van plannen zijn adviseurs nodig om die plannen goed en realistisch uit te kunnen voeren.

Met jouw advieswerk maak je duidelijk wat wel kan en wat niet kan.  Zo kan een manager of een bestuurder een afgewogen keuze maken.