Financieel / control

De gemeentebegroting van Amsterdam is zo’n 5,5 miljard euro per jaar. Ervoor zorgen dat dat geld goed besteed wordt is een uitdagende en verantwoordelijke taak. Eén gemeenschappelijke boekhouding zorgt voor een transparante werkwijze en verkleint de kans op fouten en fraude.

Als financieel professional lever je een belangrijke bijdrage aan de financiële gezondheid van de stad. Je buigt je over financiële vraagstukken en adviseert gevraagd en ongevraagd over hoe het beter of efficiënter kan. Plannen, boekhouden, adviseren en rapporteren aan het management zijn belangrijke taken.

Partner

Je bent een belangrijke partner voor veel medewerkers. Bijna alle gemeentelijke werkzaamheden hebben direct of indirect met financiën te maken. Van erfpachtuitgifte bij grondontwikkeling tot de kosten van een brug over het IJ

Begroting

Ook zorg je ervoor dat leveranciers snel worden betaald. En dat is met zo’n 1.000 facturen per dag een uitdagende klus. Jaarlijks verlangt de gemeenteraad een kloppende begroting,  alle kosten uitgaven en inkomsten moeten daarom zijn opgenomen in de jaarrekening.

Dynamisch

De gemeentelijke bedrijfsvoering is dynamisch, of je nu business controller, strategisch financieel adviseur of medewerker financiële administratie bent. Dit kan niet anders in een constant veranderende stad met veel verschillende  belangen van bewoners, bedrijven en bezoekers.

Over ons vakgebied financieel / control

Ontmoet één van onze collega's in deze aflevering van de videoserie "Goed voor Amsterdam. Goed voor jou."

Kom ook werken bij Amsterdam. Zie de vacatures elders op deze pagina.