Sport / cultuur

Amsterdam is een ondernemende en sociale stad voor iedereen, ongeacht leeftijd, achtergrond, wijk en opleiding. Medewerkers sport en cultuur maken het mogelijk dat iedere Amsterdammer mee kan doen.

Werken op dit terrein betekent aandacht en zorg voor wie het nodig heeft. Zorgen voor kansen. Werken aan de beste ontplooiing van talenten. Hulp aan Amsterdammers, zodat ze zelfstandig mee kunnen doen in de stad. Voorkomen dat gezinnen buiten de boot vallen. Of dat hulpverleners langs elkaar heen werken in huishoudens die met verschillende problemen tegelijk kampen.

Sociaal

Werken in een sociale stad betekent doelen en wensen op elkaar afstemmen. Doelen en wensen rond zorg en ondersteuning, gezondheid, jeugd, onderwijs, werk en inkomen, armoedebestrijding, sport en diversiteit.

Sport en cultuur

Amsterdam is ook een sportieve stad. Een stad waarin iedereen voldoende beweegt, mee kan doen aan buurtsport of aan een topsportevenement. En Amsterdam is een culturele stad, waar kunst en cultuur toegankelijk zijn voor iedereen.

Over ons vakgebied sport / cultuur

Ontmoet één van onze collega's in deze aflevering van de videoserie "Goed voor Amsterdam. Goed voor jou."

Kom ook werken bij Amsterdam. Zie de vacatures elders op deze pagina.