Eric van Ham

Na zijn opleiding in de civiele techniek startte Eric van Ham in 2013 bij het Ingenieursbureau van gemeente Amsterdam als toezichthouder in de weg- en waterbouw. In 2015 maakte hij de overstap naar projectleider uitvoering/directievoerder.

Als toezichthouder heb je een afwisselend takenpakket. De belangrijkste taak is het toetsen van de kwaliteit en de juistheid van het werk. En je bent medeverantwoordelijk voor technische adviezen en de beoordeling van meer- en minderwerk. Ook veiligheid, wet- en regelgeving behoren tot je taken. En je overlegt met de aannemer en andere partijen.

In 2015 maakte ik de overstap naar projectleider uitvoering/directievoerder. In die functie vertegenwoordig ik de opdrachtgever, gemeente Amsterdam dus, en ben ik verantwoordelijk voor het bouwproces. Ik bewaak onder andere de planning en financiën, zit de bouwvergadering voor en verzorg de communicatie en afspraken tussen de gemeente en de aannemer.

De afgelopen jaren ben ik mij steeds meer gaan richten op waterbouwkundige projecten. In het bijzonder walmuurvernieuwingen in het centrum van Amsterdam. De Amsterdamse grachtengordel is niet alleen een stedenbouwkundig kunstwerk, maar ook een waterbouwkundig meesterwerk. Het staat ook op de UNESCO Werelderfgoedlijst; dan is een duurzame instandhouding essentieel.

De gemeente Amsterdam heeft meer dan 2.000 bruggen en 450 kilometer walmuur. Het beheer en onderhoud hiervan kost veel tijd en inzet. Waterbouwkundige projecten binnen Amsterdam zijn grote, complexe projecten. Tijdens de uitvoering moeten we rekening houden met aspecten als verkeersdruk, bomen, oude fundering, monumentale panden, constructie-eisen en uiteraard de belanghebbenden. De panden in de buurt moeten bereikbaar blijven, het verkeer moet er zo goed mogelijk kunnen doorstromen en de monumentale panden mogen geen schade ondervinden. Met alle eisen, risico’s, vele technische randvoorwaarden en omgevingsaspecten zijn deze projecten dus een grote uitdaging.

In de afgelopen jaren heb ik mijn kennis uitgebreid met diverse cursussen en opleidingen. Op dit moment volg ik samen met collega’s uit Den Haag en Amsterdam de Leergang Modern Contractmanagement gericht op het opstellen, aanbesteden en beheersen van contracten. Het Ingenieursbureau is voor mij dé plek om kennis, successen, vragen, opdrachten en klussen te delen. En voorlopig kan ik me hier nog veel verder ontwikkelen!’