Stefan van den Heuvel

In het waterrijke Amsterdam was eigenlijk nog weinig beleid voor varen op het binnenwater. Stefan van den Heuvel werkt aan nieuw beleid en het uitvoeringsplan voor transport over water, denkt mee over knelpunten, stemt af met handhaving op het water en nog veel meer.

Wat is je achtergrond?

“Eigenlijk iets heel anders, de studie westerse bosbouw. Maar ik studeerde af in 2011, midden in de crisis. Er was geen werk meer in dat vakgebied. Ik heb als vergunningverlener gewerkt bij het Waterschap en me gespecialiseerd in binnenwaterbeheer. Later hield ik me bij Waternet bezig met watervergunningen en nautische vergunningen. Die ervaring komt me nu ook nog van pas. In 2019 verschoven die taken van Waternet naar de gemeente en ben ik meeverhuisd en doorgegroeid naar beleidsadvies.”

Wat houdt je werk in?

“Varen is een redelijk nieuw dossier. Zo hebben we pas in de afgelopen jaren beleid ontwikkeld voor de passagiersvaart. Voorheen hadden ondernemers van rondvaartboten vergunningen voor onbepaalde tijd. Maar het werd steeds drukker in de stad en op het water, bewoners ervoeren overlast. Dus we hebben nieuwe beleidskaders gemaakt, als onderdeel van een groter pakket aan maatregelen om drukte in de stad te beheersen. Tegen het nieuwe vaarbeleid was verzet, zowel juridisch als via een lobby bij de gemeente. Een gerechtelijke uitspraak heeft de gemeente in het gelijk gesteld en dat is van belang voor de leefbaarheid van de stad. Dit dossier is voorlopig in rustiger vaarwater terechtgekomen, om in nautische termen te blijven. Verder overleg ik veel met collega’s van andere afdelingen en stadsdelen over handhaving en mobiliteit op het water. We evalueren alles, bijvoorbeeld of onze nieuwe regels voor de pleziervaart duidelijk genoeg zijn om ze te kunnen handhaven.” 

Wat maakt jouw werk uitdagend?

“Het klinkt clich√©, maar het is heel afwisselend. Ik denk mee over complexe problemen. Zo zorgen de verzwakte kades en bruggen voor een heel nieuw soort knelpunten. Er komen veel ad hoc vraagstukken langs waar nog geen pasklaar antwoord voor was, en waarvoor je nieuwe afwegingen maakt en een lange termijnoplossing zoekt. Het is een dynamisch speelveld met veel verschillende belangen.”

Wat is het mooiste project waaraan je tot nu toe hebt gewerkt?

“Wat er voor mij uitspringt is het ontwikkelen van beleid voor meer transport over water. Dit was een wens uit het coalitieakkoord. Er was nog niet veel  beleid, dus het was van niets, iets maken. In de Nota’s Varen hebben we de kaders omschreven, dat vervolgens verwerkt tot een uitvoeringsplan en dit zijn we nu aan het implementeren. Zoals de vergunningen regelen voor ondernemers. Zij willen natuurlijk wel zekerheid, nieuwe vaartuigen zijn een flinke investering en moeten aan allerlei voorwaarden voldoen. Ik vind het leuk om dit beleid te zien groeien en dat ik in de stad inderdaad meer transport over water zie. Het idee dat je daaraan bijdraagt geeft voldoening.”

Waarom zou je iemand aanraden bij de gemeente te gaan werken?

“De professionaliteit is hoog, dat vind ik inspirerend. Bij Varen werken leuke, enthousiaste collega’s. Veel is nog in ontwikkeling dus zoals ik al zei is het werk erg afwisselend en dynamisch. Zo werken collega’s aan een ligplaatsenplan, want daarvoor was nog geen stadsbreed beleid, alleen los beleid bij stadsdelen. Je kan je nautische kennis goed inzetten en je werk doet ertoe.”