Inclusie en diversiteit

We hebben oog voor talent en diversiteit

Onze stad is divers en dat willen we graag terugzien in onze organisatie. We willen een organisatie zijn waar de Amsterdammer zich in herkent.

Een organisatie die naar de bevolking van Amsterdam uitstraalt dat de mensen die er werken weten wat er leeft in de stad. En een organisatie waarin verschillen tussen collega’s benut worden om een scherp oog te houden voor wat er nodig is in de stad. Om dat te bereiken, streven we naar diversiteit in ons medewerkersbestand op het gebied van migratieachtergrond, leeftijd, gender en seksuele geaardheid, (niet) zichtbare handicap en/of chronische ziekte.

Jezelf zijn

We koesteren verschillen tussen collega’s. Bij ons worden verschillen tussen medewerkers gezien, gewaardeerd en benut. Iedereen voelt zich daarbij gekend en gewaardeerd. En ervaart volop mogelijkheden om zich te ontwikkelen en door te groeien naar een andere of hogere functie. We willen een organisatie zijn waar iedereen zich vrij voelt om zijn mening te geven en de ruimte heeft om zichzelf te zijn. We luisteren naar elkaar en hebben aandacht en respect voor elkaar – ongeacht onze plek of functie in de organisatie.

Iedereen kan meedoen

We willen een organisatie zijn waar iedereen volwaardig kan meedoen. Waar niemand belemmerd wordt of zich belemmerd voelt bij het werk. We willen dat alle collega’s zich kunnen ontwikkelen en gelijkwaardig behandeld worden. Zodat iedereen gelijke kansen heeft en we niemand buiten sluiten. Daarom werken we aan een organisatie die toegankelijk is voor medewerkers met een (niet) zichtbare beperking en/of chronische ziekte.