Juridisch

Alles wat de gemeente doet, heeft een wettelijke basis. Soms komt de gemeente in botsing met de belangen van inwoners en ondernemers. Daarom heeft de stad zijn eigen juristen in dienst. Zij zorgen dat de gemeente Amsterdam juridisch goed functioneert.

Als jurist voort de gemeente Amsterdam kun je werken in twee juridische werkvelden. Er zijn juristen die werken voor het stadsbestuur en de ambtelijke top. Je kunt ook werken voor een of meerdere organisatieonderdelen van de gemeente.

Bestuurlijk

Als juridisch adviseur voor het stadsbestuur ben je (eind)verantwoordelijk voor het juridisch functioneren van de gemeente. Je stelt juridische kaders op en je stuurt aan op naleving daarvan. Ook breng je risico’s in kaart en bewaak je de kwaliteit van het juridisch handelen van onze organisatie.

Gesprekspartners

Andere juristen werken als gesprekspartners voor al onze organisatieonderdelen. Je geeft advies op alle mogelijke expertisevelden. Denk aan de Omgevingswet, de Wet openbaarheid van bestuur, de Algemene wet bestuursrecht en de Gemeentewet. Maar ook advies over het sluiten van contracten en aanbestedingen kan erbij horen, of processen van bezwaar en beroep.

Over ons juridische vakgebied

Ontmoet één van onze collega's in deze aflevering van de videoserie "Goed voor Amsterdam. Goed voor jou."

Kom ook werken bij Amsterdam. Zie de vacatures elders op deze pagina.